Печат

„Доставка на медицински изделия за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория“

Идентиф. номер 2017-15 Дата 02.10.2018
Заглавие „Доставка на медицински изделия за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория“ Последна промяна
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус затворена Номер в РОП


Последно обновяване: Вторник, 02 Октомври 2018 14:03