Печат

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД

Идентиф. номер 2018-12 Дата 22.08.2018
Заглавие Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД Последна промяна 28.08.2018
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП  
Статус отворена Номер в РОП  

Отваряне на ценови оферти:

Комисията за провеждане на открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“, открита с Решение № 342/28.08.2018г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД, номер на документа в Регистъра на обществените поръчки - ID № 864932, публикувано обявление в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 2018/S 167-379997и в Регистъра на обществените поръчки под № 864938, по партида  00298-2018-0011, обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на 15.10.2018 г. /понеделник/, от 10:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ „Канев“ АД.

 

Председател на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти:

 

И.Георгиева

Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (съобщение за цени- сканирано.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение- ценови предложения47 kB09.10.201809.10.2018
Download this file (Protokol_1_otvaryne_na_oferti_lekarstva_scan.pdf)Протокол 1 лекарстваПротокол 1 лекарства474 kB09.10.201809.10.2018
Download this file (Приложение 9 - Ценово предложение.xls)Приложение 9 - Ценово предложение.xlsПриложение 9 - Ценово предложение56 kB31.08.201831.08.2018
Download this file (Приложение 8 - Предложение за изплънение на поръчката 1.xls)Приложение 8 - Предложение за изплънение на поръчката 1.xlsПриложение 8 - Предложение за изпълнение на поръчката45 kB31.08.201831.08.2018
Download this file (Приложение 7 - Техническа спецификация 1.xls)Приложение 7 - Техническа спецификация 1.xlsПриложение 7 - Техническа спецификация241 kB31.08.201831.08.2018
Download this file (espd-request.pdf)espd-request.pdfeEEDOП- pdf92 kB31.08.201831.08.2018
Download this file (espd-request.xml)espd-request.xmlеЕЕДОП-xml133 kB31.08.201831.08.2018
Download this file (Док.ЗОП.pdf.pdf)Док.ЗОП.pdf.pdfДокументация обществена поръчка2469 kB31.08.201831.08.2018
Download this file (Obqvlenie_lekarstva .pdf)Obqvlenie_lekarstva .pdfОбявление943 kB28.08.201828.08.2018
Download this file (Reshenie otkrivane lekarstva.pdf)Reshenie otkrivane lekarstva.pdfРешение откриване531 kB28.08.201828.08.2018

Последно обновяване: Вторник, 09 Октомври 2018 12:00