Печат

"Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“

Идентиф. номер 2018-09 Дата 12.04.2018
Заглавие "Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“ Последна промяна 14.08.2018
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус затворена Номер в РОП


Уведомления

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, реши да проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място три оферти.

            Предвид това, Комисията оповестява датата на провеждане на публичния жребий – 17.08.2018 г., 10 ч. – кабинет № 8, административна сграда на УМБАЛ „Канев“ АД.

            Публичният жребий ще бъде проведен между следните участници и за следните номенклатурни единици:

Обособена позиция № 1, номенклатурна единица № 26 - „Соломед“ ЕООД, „Софарма Трейдинг“ АД и „Истлинк България“ ООД

 

Отваряне на ценови оферти

Комисията за провеждане на открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, открита с Решение № 154/ 12.04.2018 г на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД, номер на документа в Регистъра на обществените поръчки - ID №841946, публикувано обявление в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 2018/S 073-161614 и в Регистъра на обществените поръчки под № 841947, по партида     00298-2018-0008, обявява, че ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени и оповестени на 13.08.2018 г. /понеделник/, от 09:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ „Канев“ АД.

 

Председател на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти:

 

И. Георгиева
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (2574.pdf)“Агарта- ЦМ” ЕООДДоговор с “Агарта- ЦМ” ЕООД1053 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2573.pdf)„Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООДДоговор с „Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД960 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2572.pdf)„Б.Браун Медикал“ ЕООДДоговор с „Б.Браун Медикал“ ЕООД1341 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2571.pdf)„Перфект Медика“ ООДДоговор с „Перфект Медика“ ООД903 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2570.pdf)„Софарма Трейдинг“ АДДоговор със „Софарма Трейдинг“ АД971 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2569.pdf)„Офталабс“ ООДДоговор с „Офталабс“ ООД887 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2568.pdf)РСР ЕООДДоговор с РСР ЕООД1045 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2567.pdf)„Соломед“ ЕООДДоговор със „Соломед“ ЕООД1216 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2566.pdf)„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООДДоговор с „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД998 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2565.pdf)„Екос Медика“ ООДДоговор с „Екос Медика“ ООД948 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2564.pdf)„Медитрейд“ ЕООДДоговор с „Медитрейд“ ЕООД865 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2563.pdf)„Медицинска Техника инженеринг“ ООДДоговор с „Медицинска Техника инженеринг“ ООД1226 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2562.pdf)„Бикомед“ ООДДоговор с „Бикомед“ ООД1240 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2561.pdf)„Истлинк България“ ООДДоговор с „Истлинк България“ ООД1544 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2560.pdf)„Марвена Диагностика“ ЕООДДоговор с „Марвена Диагностика“ ЕООД850 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2559.pdf)„Аквахим“ АДДоговор с „Аквахим“ АД1339 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2558.pdf)„Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООДДоговор с „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД929 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2557.pdf)„Дъчмед Интернешанъл“ ЕООДДоговор с „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД872 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2556.pdf)„Унифарм“ АДДоговор с „Унифарм“ АД870 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2554.pdf) „Етропал Трейд“ ООДДоговор с „Етропал Трейд“ ООД913 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (2555.pdf)АПР ООДДоговор с АПР ООД914 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (Obiavlenie_za_vyzlojena_porychka.pdf)Obiavlenie_za_vyzlojena_porychka.pdfОбявление за възложена поръчка _ ОП_ мед.изделия2857 kB05.10.201805.10.2018
Download this file (Приложение 1 към Решение Класиране ОП 10 таблица 9.pdf)Приложение 1 към Решение Класиране ОП 10 таблица 9Приложение 1 към Решение Класиране ОП 10 таблица 9256 kB23.08.201823.08.2018
Download this file (Doklad_chl_106_ZOP медицински изделия.pdf)Doklad_chl_106_ZOP медицински изделия.pdfДоклад чл. 106 ЗОП1231 kB22.08.201823.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Решение Класиране ОП 9 таблица 8.pdf)Приложение 1 към Решение Класиране ОП 9 таблица 8.pdfПриложение 1 към Решение Класиране ОП 9 таблица 8209 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Решение Класиране ОП 8 таблица 7.pdf)Приложение 1 към Решение Класиране ОП 8 таблица 7.pdfПриложение 1 към Решение Класиране ОП 8 таблица 7197 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Решение Класиране ОП 7 таблица 6.pdf)Приложение 1 към Решение Класиране ОП 7 таблица 6.pdfПриложение 1 към Решение Класиране ОП 7 таблица 6248 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Решение Класиране ОП 6 таблица 5.pdf)Приложение 1 към Решение Класиране ОП 6 таблица 5.pdfПриложение 1 към Решение Класиране ОП 6 таблица 5206 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Решение Класиране ОП 4 таблица  4.pdf)Приложение 1 към Решение Класиране ОП 4 таблица 4.pdfПриложение 1 към Решение Класиране ОП 4 таблица 4277 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Решение Класиране ОП 3 таблица 3.pdf)Приложение 1 към Решение Класиране ОП 3 таблица 3.pdfПриложение 1 към Решение Класиране ОП 3 таблица 3208 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Решение Класиране ОП 2 таблица 2.pdf)Приложение 1 към Решение Класиране ОП 2 таблица 2.pdfПриложение 1 към Решение класиране ОП 2 таблица 2251 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Решение Класиране ОП 1 таблица 1.pdf)Приложение 1 към Решение Класиране ОП 1 таблица 1.pdfПриложение 1 към Решение класиране ОП 1 таблица 1269 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Решение класиране 338 22082018.pdf)Решение класиране 338 22082018.pdfРешение класиране 338/22.08.20184736 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Протокол 6, таблица 9,  Класиране ОП 10.pdf)Приложение 1 към Протокол 6, таблица 9, Класиране ОП 10.pdfПриложение 1 към Протокол 6, таблица 9, Класиране ОП 10318 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Протокол 6, таблица 8,  Класиране ОП 9.pdf)Приложение 1 към Протокол 6, таблица 8, Класиране ОП 9.pdfПриложение 1 към Протокол 6, таблица 8, Класиране ОП 9231 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Протокол 6, таблица 7,  Класиране ОП 8.pdf)Приложение 1 към Протокол 6, таблица 7, Класиране ОП 8.pdfПриложение 1 към Протокол 6, таблица 7, Класиране ОП 8213 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Протокол 6, таблица 6,  Класиране ОП 7.pdf)Приложение 1 към Протокол 6, таблица 6, Класиране ОП 7.pdfПриложение 1 към Протокол 6, таблица 6, Класиране ОП 7342 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Протокол 6, таблица 5,  Класиране ОП 6.pdf)Приложение 1 към Протокол 6, таблица 5, Класиране ОП 6.pdfПриложение 1 към Протокол 6, таблица 5, Класиране ОП 6258 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Протокол 6, таблица 4, Класиране ОП 4.pdf)Приложение 1 към Протокол 6, таблица 4, Класиране ОП 4.pdfПриложение 1 към Протокол 6, таблица 4, Класиране ОП 4371 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Протокол 6, таблица 3, Класиране ОП 3.pdf)Приложение 1 към Протокол 6, таблица 3, Класиране ОП 3.pdfПриложение 1 към Протокол 6, таблица 3, Класиране ОП 3297 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към Протокол 6, таблица 2, Класиране ОП 2.pdf)Приложение 1 към Протокол 6, таблица 2, Класиране ОП 2.pdfПриложение 1 към Протокол 6, таблица 2, Класиране ОП 2357 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Приложение 1 към протокол 6, таблица 1,  Класиране ОП 1.pdf)Приложение 1 към протокол 6, таблица 1, Класиране ОП 1.pdfПриложение 1 към Протокол 6, таблица 1, Класиране ОП 1369 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Protokol_6_ razglejdane  obosnovki.pdf)Protokol_6_ razglejdane obosnovki.pdfПротокол 6 разглеждане обосновки, класиране481 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Протокол 5 жребий.pdf)Протокол 5 жребий.pdfПротокол 5 жребий187 kB22.08.201822.08.2018
Download this file (Protokol 4.pdf)Protokol 4.pdfПротокол 4 Отваряне на ценови предложения662 kB14.08.201814.08.2018
Download this file (Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdfСъобщение за отваряне на ценови предложения79 kB08.08.201808.08.2018
Download this file (Protokol 3 .pdf)Protokol 3 .pdfПротокол 3 446 kB08.08.201808.08.2018
Download this file (Протокол № 2.pdf)Протокол № 2.pdfПротокол 21480 kB31.07.201831.07.2018
Download this file (Protokol 1 med izdeliq.pdf)Protokol 1 med izdeliq.pdfПротокол 15289 kB14.07.201814.07.2018
Download this file (Prilojenie № 9 Cenovo predlojenie.xls)Prilojenie № 9 Cenovo predlojenie.xlsПриложение № 9 - Ценово предложение249 kB16.04.201816.04.2018
Download this file (Prilojenie № 8 Predlojenie za izpulnenie.xls)Prilojenie № 8 Predlojenie za izpulnenie.xlsПриложение № 8 - Предложение за изпълнение206 kB16.04.201816.04.2018
Download this file (Prilojenie № 7 Tehnicheska specifikacia.xls)Prilojenie № 7 Tehnicheska specifikacia.xlsПриложение № 7 - Техническа спецификация232 kB16.04.201816.04.2018
Download this file (espd-request.xml)espd-request.xmlЕЕДОП - Приложение 1143 kB16.04.201816.04.2018
Download this file (espd-request.pdf)espd-request.pdfЕЕДОП - Приложение 192 kB16.04.201816.04.2018
Download this file (Documentacija med izdelia.doc)Documentacija med izdelia.docДокументация335 kB16.04.201816.04.2018
Download this file (Obyvlenie_med_izdelia.PDF)Obyvlenie_med_izdelia.PDFОбявление за поръчка7169 kB16.04.201816.04.2018
Download this file (Resh_otkrivane_med_izdelia.PDF)Resh_otkrivane_med_izdelia.PDFРешение за откриване на процедура1637 kB16.04.201816.04.2018

Последно обновяване: Вторник, 14 Август 2018 15:55