Печат

"Доставка на медицински изделия за нуждите на "УМБАЛ - Русе" АД"

Идентиф. номер 2017-07 Дата 23.03.2017
Заглавие "Доставка на медицински изделия за нуждите на "УМБАЛ - Русе" АД" Последна промяна 10.08.2017
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус възложена Номер в РОПРазяснения

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на медицински изделия за нуждите на „УМБАЛ – Русе АД"

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с направено искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура  за възлагане  на  обществена поръчка с предмет "Доставка на медицински изделия за нуждите на „УМБАЛ – Русе АД",  в срок и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП излагам следното разяснение:

Обособена позиция № 7 – „Образна диагностика“, Подпозиция № 3 – „Медицински изделия за автоматичен инжектор „EMPOWER CTA“, наличен при възложителя“, Номенклатурна единица № 9 – „Конектор за „EMPOWER CTA“ има следната спецификация на типа конектор: трипътник с пациентска линия към него, тип – спирална.

 

 

 

 

 

ИЗП. ДИРЕКТОР:……………………..

                                                                                              /д-р Иван Стоянов/

 

 

 

Уведомления

Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на обществена поръчка по определени позиции(номенклатурни единици) , с предмет Доставка на медицински изделия за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД, открита с Решение №  208/ 23.03.2017 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ - Русе" АД

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на обществена поръчка по определени позиции (номенклатурни единици), с предмет Доставка на медицински изделия за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД, открита с Решение №  208/ 23.03.2017 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ - Русе" АД, както следва:

            На 10.07.2017 г., 10:00 часа, в сградата на „УМБАЛ – Русе” АД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет № 8 (Главна медицинска сестра), комисията, назначена със № 297 / 02.05.2017 г., 16:30 часа, на Изп. директор на УМБАЛ- Русе АД - за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет Доставка на медицински изделия за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД, на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място участници с еднакви оферти по следните обособени позиции и номенклатурни единици:

            Обособена позиция 1, номенклатурна единица 14

            Обособена позиция 12, подпозиция 5, номенклатурна единица 10

            Публичният жребий за определяне на изпълнител, ще се проведе по определени номенклатурни единици между класираните на първо място еднакви ценови предложения на участниците, както следва:

            Обособена позиция 1, номенклатурна единица 14 - „Медицинска Техника Инженеринг” ООД и „Истлинк България” ООД

            Обособена позиция 12, подпозиция 5, номенклатурна единица 10  - „Етропал Трейд” ООД и „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД

           

 

            Резултатите от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти от проведения публичен жребий ще бъдат отразени в протокол.                                                           

 

 

                                                           Председател на комисията: ........................................                                                                                                     Цветелина Станчева

Отваряне на ценови оферти

Комисията за провеждане на открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на медицински изделия за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД, обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на 28.06.2017 г. /сряда/, от 13:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ - Русе АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ-Русе АД.
Документи за изтегляне:
File / URLОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (ДЪЧМЕД - МЕД.ИЗДЕЛИЯ.pdf)„Дъчмед Интернешанъл“ ЕООДОбявление за приключване на договор за обществена поръчка ДЪЧНЕД288 kB15.10.201815.10.2018
Download this file (MEDISOFTIS.pdf)MEDISOFTIS.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка МЕДИСОФТИС ЕООД280 kB25.09.201825.09.2018
Download this file (SOFARMA.pdf)SOFARMA.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД282 kB25.09.201825.09.2018
Download this file (KONTAKT MEDIKAL.pdf)KONTAKT MEDIKAL.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ООД281 kB25.09.201825.09.2018
Download this file (BIKOMED.pdf)BIKOMED.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка БИКОМЕД ООД279 kB25.09.201825.09.2018
Download this file (Obyvl_vuzl_poruc_med_izd_kl_2.PDF)Obyvl_vuzl_poruc_med_izd_kl_2.PDFОбявление за възложена поръчка класиране 21420 kB13.09.201713.09.2017
Download this file (Dog_Sofarma_.pdf)Dog_Sofarma_.pdfДоговор Софарма Трейдинг АД1512 kB13.09.201713.09.2017
Download this file (Obyvlеnie_vuzl_poruc.pdf)Obyvlеnie_vuzl_poruc.pdfОбявление за възложена поръчка2877 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog__Agarta.pdf)Dog__Agarta.pdfДоговор "Агарта ЦМ" ЕООД1511 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog__Akvahim.pdf)Dog__Akvahim.pdfДоговор Аквахим АД1956 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_APR.pdf)Dog_APR.pdfДоговор АПР ООД2158 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_BBraun.pdf)Dog_BBraun.pdfДоговор "Б. Браун Медикал" ЕООД1831 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Bikomed.pdf)Dog_Bikomed.pdfДоговор Бикомед ООД1669 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Duchmed.pdf)Dog_Duchmed.pdfДоговор Дъчмед Интернешанъл ЕООД2013 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Ecolab.pdf)Dog_Ecolab.pdfДоговор Еколаб ЕООД1500 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Ecos_Medica.pdf)Dog_Ecos_Medica.pdfДоговор "Екос Медика" ООД1492 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Etropal_Treid.pdf)Dog_Etropal_Treid.pdfДоговор Етропал Трейд ООД1454 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Fioniks.pdf)Dog_Fioniks.pdfДоговор "Фьоникс Фарма" ЕООД2929 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Helmed.pdf)Dog_Helmed.pdfДоговор Хелмед България ЕООД2037 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Istlink.pdf)Dog_Istlink.pdfДоговор Истлинк България ООД1774 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Kapamed.pdf)Dog_Kapamed.pdfДоговор Капамед ЕООД2058 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Kontakt_Medical.pdf)Dog_Kontakt_Medical.pdfДоговор Контакт Медикал Интернешанъл ООД1528 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Medisoftis.pdf)Dog_Medisoftis.pdfДоговор Медисофтис ЕООД1431 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Unifarm.pdf)Dog_Unifarm.pdfДоговор Унифарм АД1483 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Sofarma.pdf)Dog_Sofarma.pdfДоговор "Софарма Трейдинг" АД1525 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_RSR.pdf)Dog_RSR.pdfДоговор "РСР" ЕООД2239 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Perfect_Medica.pdf)Dog_Perfect_Medica.pdfДоговор Перфект Медика ООД2067 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_MTI.pdf)Dog_MTI.pdfДоговор МТИ ООД1943 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Frezenius.pdf)Dog_Frezenius.pdfДоговор "Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД1603 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Obyvl_vuzl_poruchka_pekr_2.PDF)Obyvl_vuzl_poruchka_pekr_2.PDFОбявление за възложена поръчка - прекратени ном. ед. 21372 kB17.08.201717.08.2017
Download this file (Resh_klasirane_2_med_izd.PDF)Resh_klasirane_2_med_izd.PDFРешение за класиране участник 2357 kB04.08.201704.08.2017
Download this file (Ob_vuzl_poruc_prekr_NE_med_izd.PDF)Ob_vuzl_poruc_prekr_NE_med_izd.PDFОбявление за възложена поръчка - прекратени ном. ед.2843 kB04.08.201704.08.2017
Access this URL (http://www.mbal.rousse.bg/attachments/article/358/Prilojenie_Protokol_5_med_izd.PDF)Prilojenie_Protokol_5_med_izd.PDFПриложение № 1 към Протокол № 510884 kB17.07.201717.07.2017
Access this URL (http://www.mbal.rousse.bg/attachments/article/358/Prilojenie_Protokol_4_med_izd.PDF)Prilojenie_Protokol_4_med_izd.PDFПриложение № 1 към Протокол № 414215 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Prilojenie_Resh_klasirane_med_izd.pdf)Prilojenie_Resh_klasirane_med_izd.pdfПриложение № 1 към Решение за класиране5629 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Resh_klasirane_med_izd.PDF)Resh_klasirane_med_izd.PDFРешение за класиране272 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Doklad_med_izd.PDF)Doklad_med_izd.PDFДоклад по чл. 60 от ППЗОП2501 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Protokol_5_med_izd.PDF)Protokol_5_med_izd.PDFПротокол № 51164 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Protokol_4_med_izd.PDF)Protokol_4_med_izd.PDFПротокол № 41262 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Protokol_3_med_izd.PDF)Protokol_3_med_izd.PDFПротокол № 31069 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Suobshtenie_Jrebii_Med_izd.PDF)Suobshtenie_Jrebii_Med_izd.PDFСъобщение провеждане на жребий158 kB05.07.201705.07.2017
Download this file (Suobshtenie_cenovi_oferti.doc)Suobshtenie_cenovi_oferti.docСъобщение отваряне на ценови предложения27 kB23.06.201723.06.2017
Download this file (Protokol 2.PDF)Protokol 2.PDFПротокол № 2917 kB14.06.201714.06.2017
Download this file (Protokol_1_med_izdelia.PDF)Protokol_1_med_izdelia.PDFПротокол № 1 отваряне на оферти3504 kB30.05.201730.05.2017
Download this file (Razqsnenie_med_izdelia.pdf)Razqsnenie_med_izdelia.pdfРазяснение194 kB26.04.201726.04.2017
Download this file (Prilojenie_9_Cenovo_Predlojenie.xls)Prilojenie_9_Cenovo_Predlojenie.xlsПриложение № 9 - Ценово предложение221 kB29.03.201729.03.2017
Download this file (Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpulnenie.xls)Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpulnenie.xlsПриложение № 8 - Предложение за изпълнение на поръчката192 kB29.03.201729.03.2017
Download this file (Prilojenie_7_Techniceska_Specifikacia.xls)Prilojenie_7_Techniceska_Specifikacia.xlsПриложение № 7 - Техническа спецификация211 kB29.03.201729.03.2017
Download this file (ЕЕДОП - Приложение 1.doc)ЕЕДОП - Приложение 1.docЕЕДОП - Приложение 1198 kB29.03.201729.03.2017
Download this file (Documentacija med izdelia.doc)Documentacija med izdelia.docДокументация380 kB29.03.201729.03.2017
Download this file (Obyvlenie_med_izdelia.PDF)Obyvlenie_med_izdelia.PDFОбявление за поръчка1169 kB24.03.201724.03.2017
Download this file (Resh_otkrivane_med_izdelia.PDF)Resh_otkrivane_med_izdelia.PDFРешение за откриване на процедура409 kB24.03.201724.03.2017

Последно обновяване: Четвъртък, 10 Август 2017 16:49