Печат

"Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделия за нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД"

Идентиф. номер 2017-16 Дата 30.08.2017
Заглавие "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделия за нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД" Последна промяна 05.02.2018
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП  
Статус затворена Номер в РОП  

Разяснения

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД"

  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с направено искане за разяснение по Техническата срецификация от документацията за участие в открита процедура  за възлагане  на  обществена поръчка с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД",  в срок и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП излагам следното разяснениепо поставените въпроси, относно Обособена позиция № 3 – „Централна Стерилизационна“:

           

По Въпрос № 1: За Обособена позиция № 3 – „Централна Стерилизационна“ - номенклатурна единица № 5 – Хартия за стерилизация 100 см x 100 см – на листове, е допусната техническа грешка относно посоченото в колона 7 прогнозно количество. Във връзка с това правим следното уточнение: мерната единица /колона 6/ е опаковка, а прогнозното количество /колона 7/ е 5 опаковки, а не 1250 опаковки. Броят листове във всяка една опаковка е 250 бр., като посочената цена /колона 10/ от 125,0000 лв. без ДДС е за 1 опаковка.

            По Въпрос № 2: За Обособена позиция № 3 – „Централна Стерилизационна“ -Посочената цена в колона 10 - 5.48 лв. без ДДС по номенклатурна единица № 21 – Инкубатор за биологични индикатори 1 бр. + 300 бр. биологични индикатори 10x6 – е прогнозна цена за един комплект. Всеки инкубатор се ползва с определени биологични  индикатори. Посочената прогнозна цена за 1 комплект не е пределна.

            По Въпрос № 3: За Обособена позиция № 3 – „Централна Стерилизационна“ -Посочените в техническата спецификация по номенклатурна единица № 27 – Етикети за контейнери с индикатор,  са със следните параметри: размер 60/40 мм и правоъгълна форма.

            По Въпрос № 4: За Обособена позиция № 3 – „Централна Стерилизационна“ -Посочените в техническата спецификация по номенклатурна единица № 28 – Хартиени еднократни филтри за контейнериса със следните параметри: 19 см диаметър и кръгла форма. Възложителят изисква наличието на индикатор на хартиените филтри за контейнери.

 

ИЗП. ДИРЕКТОР:……………………..

                                                                        /д-р Иван Стоянов/

800x600 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Уведомления

Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на обществена поръчка по определени позиции(номенклатурни единици), с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД", открита с Решение №  579/ 01.09.2017г., изменена с Решение № 605/ 19.09.2017 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ„Канев” АД

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на обществена поръчка по определени позиции (номенклатурни единици), с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД", открита с Решение №  579/ 01.09.2017г., изменена с Решение № 605/ 19.09.2017 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ„Канев” АД, както следва:

            На 24.01.2018 г., 10:00 часа, в сградата на УМБАЛ „КАНЕВ” АД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет № 8 (Главна медицинска сестра), комисията, назначена със № 647 / 12.10.2017 г., 16:30 часа, на Изп. директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД", на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място участници с еднакви оферти по следните обособени позиции и номенклатурни единици:

        

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

            Обособена позиция 2, номенклатурни единици № 1, 2 и 12;

            Обособена позиция 3, номенклатурни единици № 18;

            Обособена позиция 9, номенклатурни единици № 9;

            Обособена позиция 11, номенклатурни единици № 58, 307 и 367;

            Публичният жребий за определяне на изпълнител, ще се проведе по определени номенклатурни единици между класираните на първо място еднакви ценови предложения на участниците, както следва:

            Обособена позиция 2, номенклатурна единица 1 - „Алекс 01” ЕООД и „Истлинк България” ООД

            Обособена позиция 2, номенклатурна единица 2 - „Алекс 01” ЕООД и „Истлинк България” ООД

            Обособена позиция 2, номенклатурна единица 12 - „Медитрейд” ЕООД и „Елпак Лизинг” ЕООД

            Обособена позиция 3, номенклатурна единица 18 - „Вакпак Медикал” ООД и „Медилон” ЕООД

            Обособена позиция 9, номенклатурна единица 9 - „Химтекс” ООД и „Медицинска Техника Инженеринг” ООД

            Обособена позиция 11, номенклатурна единица 58 - „Бул-Био НЦЗПБ” ЕООД и „Ридаком” ЕООД

            Обособена позиция 11, номенклатурна единица 307 - „Бул-Био НЦЗПБ” ЕООД и „Аквахим” АД

            Обособена позиция 11, номенклатурна единица 367 - „Химтекс” ООД и „Ридаком” ЕООД

           

Резултатите от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти от проведения публичен жребий ще бъдат отразени в протокол.                                                           

 

 

                                                           Председател на комисията: ........................................                                                                                                     Ирина Георгиева

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Отваряне на ценови оферти

800x600

Комисията за разглеждане и оценка на офертите по открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделияза нуждите на „УМБАЛ – Русе“ АД", обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на 14.12.2017 г. /четвъртък/, от 09:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ - Русе АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ-Русе АД.

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
Документи за изтегляне:
File / URLОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Resh_klasirane_konsumativ.PDF)Resh_klasirane_konsumativ.PDFРешение за класиране283 kB02.02.201802.02.2018
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/Prilojenie_Protokol_5_konsumativ.pdf)Prilojenie_Protokol_5_konsumativ.pdfПриложение протокол 50.2 kB02.02.201802.02.2018
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/Prilojenie_Reshenie_klasirane.pdf)Prilojenie_Reshenie_klasirane.pdfПриложение Решение класиране0.2 kB02.02.201802.02.2018
Download this file (Doklad_konsumativ.PDF)Doklad_konsumativ.PDFДоклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП4952 kB02.02.201802.02.2018
Download this file (Protokol_5_konsumativ.PDF)Protokol_5_konsumativ.PDFПротокол 52287 kB02.02.201802.02.2018
Download this file (Protokol_4_konsumativ.PDF)Protokol_4_konsumativ.PDFПротокол 42681 kB02.02.201802.02.2018
Download this file (Protokol_3_konsumativ.PDF)Protokol_3_konsumativ.PDFПротокол 3475 kB02.02.201802.02.2018
Access this URL (http://umbalkanev.neograffiti.net/Prilojenie_Protokol_4.pdf)Prilojenie_Protokol_4.pdfПриложение протокол 40.2 kB02.02.201802.02.2018
Download this file (Suobshtenie_Jrebii__.PDF)Suobshtenie_Jrebii__.PDFСъбщение жребий172 kB19.01.201819.01.2018
Download this file (Suobshtenie_cenovi_oferti.doc)Suobshtenie_cenovi_oferti.docСъобщение отваряне на ценови предложения27 kB11.12.201711.12.2017
Download this file (Protokol _2__konsumativ.pdf)Protokol _2__konsumativ.pdfПротокол 23213 kB01.12.201701.12.2017
Download this file (Protokol_1_konsumativ.pdf)Protokol_1_konsumativ.pdfПротокол №15178 kB23.11.201723.11.2017
Download this file (Resh_promiana.PDF)Resh_promiana.PDFРешение за промяна495 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (Documentacija-med-izdelia_sled_promyna.doc)Documentacija-med-izdelia_sled_promyna.docДокументация (с промяна)375 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (EEDOP-Prilojenie1_sled_promyna.doc)EEDOP-Prilojenie1_sled_promyna.docПриложение № 1 - ЕЕДОП (с промяна)198 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikacia_sled_promyna.xls)Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikacia_sled_promyna.xlsПриложение № 7 - Техническа спецификация (с промяна)579 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpulnenie_sled_promyna.xls)Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpulnenie_sled_promyna.xlsПриложение № 8 - Предложение за изпълнение (с промяна)518 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (Prilojenie-9_Cenovo-predlojenie_sled_promyna.xls)Prilojenie-9_Cenovo-predlojenie_sled_promyna.xlsПриложение № 9 - Ценово предложение (с промяна)655 kB21.09.201721.09.2017
Download this file (Razysnenie.PDF)Razysnenie.PDFРазяснение203 kB19.09.201719.09.2017
Download this file (Prilojenie_9_Cenovo predlojenie-1.xls)Prilojenie_9_Cenovo predlojenie-1.xlsПриложение 9 - ценово предложение649 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpulnenie-1.xls)Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpulnenie-1.xlsПриложение 8 - предложение за изпълнение511 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikacia-1.xls)Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikacia-1.xlsПриложение 7 - техническа спецификация573 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (ЕЕДОП - Приложение 1.doc)ЕЕДОП - Приложение 1.docЕЕДОП - Приложение 1 - 2017-16198 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (Documentacija med izdelia.doc)Documentacija med izdelia.docДокументация 2017-16376 kB05.09.201705.09.2017
Download this file (Obyvlenie_med_konsumativ.PDF)Obyvlenie_med_konsumativ.PDFОбявление3060 kB04.09.201704.09.2017
Download this file (Resh_otkrivane_med_konsumativ.PDF)Resh_otkrivane_med_konsumativ.PDFРешение за откриване на процедура541 kB04.09.201704.09.2017

Последно обновяване: Понеделник, 05 Февруари 2018 13:01