Печат

"Доставка на хигиенни материали за нуждите на "УМБАЛ Русе" АД"

Идентиф. номер 2017-09 Дата 11.04.2017
Заглавие "Доставка на хигиенни материали за нуждите на "УМБАЛ Русе" АД" Последна промяна 08.06.2017
Вид Възлагане на обществена поръчка Номер в АОП
Статус затворена Номер в РОП


Уведомления

На основание чл. 53 от ППЗОП се променя датата за отваряне на офертите на участниците в процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на хигиенни материали за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД, открита с Решение №  298/ 03.05.2017 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ - Русе" АД, както следва:

            На 30.05.2017 г. (вторник), 10:00 часа, в сградата на „УМБАЛ – Русе” АД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет № 8 (Главна медицинска сестра), Комисия, назначена със Заповед на Изп. директор на УМБАЛ- Русе АД, ще разгледа и оцени офертите на участниците в обществена поръчка с предмет Доставка на хигиенни материали за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД“.

 

            Отварянето на офертите се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ-Русе АД.

Отваряне на ценови оферти


Комисията за провеждане на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на хигиенни материали за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД, обявява, че ценовите предложение ще бъдат отворени и оповестени на 13.06.2017 г. /вторник/, от 10:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ - Русе АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.
Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ-Русе АД.
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Inf_proizv_objalvane.PDF)Inf_proizv_objalvane.PDFИнформация при производство по обжалване201 kB26.07.201726.07.2017
Download this file (Reshenie_klasirane_higienni.PDF)Reshenie_klasirane_higienni.PDFРешение за класиране247 kB20.06.201720.06.2017
Download this file (Doklad_higienni.PDF)Doklad_higienni.PDFДоклад по чл. 60 от ППЗОП1180 kB20.06.201720.06.2017
Download this file (Prilojenie_Protokol_3_higienni.PDF)Prilojenie_Protokol_3_higienni.PDFПриложение № 1 към Протокол № 33229 kB20.06.201720.06.2017
Download this file (Protokol_3_higienni.PDF)Protokol_3_higienni.PDFПротокол № 3 - отваряне ценови предложения810 kB20.06.201720.06.2017
Download this file (Protokol_2_higienni.PDF)Protokol_2_higienni.PDFПротокол № 2 - допълнителни документи699 kB20.06.201720.06.2017
Download this file (Suobshtenie_cenovi_oferti.doc)Suobshtenie_cenovi_oferti.docСъобщение отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"26 kB08.06.201708.06.2017
Download this file (Protokol_1_higienni.PDF)Protokol_1_higienni.PDFПротокол № 1 отваряне на оферти1200 kB31.05.201731.05.2017
Download this file (Съобщение промяна дата за отваряне на оферти.doc)Съобщение промяна дата за отваряне на оферти.docСъобщение промяна дата на отваряне на оферти24 kB25.05.201725.05.2017
Download this file (Stanovishte_AOP_2_etap.PDF)Stanovishte_AOP_2_etap.PDFСтановище АОП 2-ри етап140 kB15.05.201715.05.2017
Download this file (ЕЕДОП - Приложение 1.doc)ЕЕДОП - Приложение 1.docЕЕДОП - Приложение 1197 kB04.05.201704.05.2017
Download this file (Doc_higienni_materiali.doc)Doc_higienni_materiali.docДокументация325 kB04.05.201704.05.2017
Download this file (Obqvlenie_hig_materiali.pdf)Obqvlenie_hig_materiali.pdfОбявление за поръчка1902 kB04.05.201704.05.2017
Download this file (Resh_otkrivane_Hig_materiali.PDF)Resh_otkrivane_Hig_materiali.PDFРешение за откриване на процедура405 kB04.05.201704.05.2017
Download this file (Stanovishte_AOP_1_etap.PDF)Stanovishte_AOP_1_etap.PDFСтановище АОП 1-ви етап351 kB03.05.201703.05.2017

Последно обновяване: Четвъртък, 08 Юни 2017 14:03