Печат

"Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на "УМБАЛ - Русе" АД"

Идентиф. номер 2017-08 Дата 05.04.2017
Заглавие "Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на "УМБАЛ - Русе" АД" Последна промяна 10.08.2017
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус възложена Номер в РОПРазяснения

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Русе АД"

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с направено искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура  за възлагане  на  обществена поръчка с предмет "Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Русе АД",  в срок и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП излагам следното разяснение:

Възложителят не е поставил условие цените на предлаганите медицински изделия да бъдат еднакви или да не надвишават цените, предвидени като прогнозни стойности в техническата спецификация.

Единственото условие е цените на медицинските изделия, които попадат в „Списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съответно по реда на Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето“, да не надвишават стойността, до която НЗОК заплаща същите.


НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Русе АД"

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с направено искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура  за възлагане  на  обществена поръчка с предмет "Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Русе АД",  в срок и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП излагам следното разяснение:

 

По Въпрос № 1: Предлаганият от участниците ангиографски сет по Обособена позиция № 1 „Консумативи - Инвазивна кардиология“, подпозиция № 1.27, номенклатурна единица № 395 „Ангиографски сет, осигуряващ радиален и феморален достъп. Стерилен,нетъкан текстил, специално импрегниращо и абсорбиращо третиране, включващ: ангиочаршаф с два отвора и странични прозрачни зони за управление - 240/330 см - 1 бр., 1 бр. покривка за ОП маса 150x140cm, 75x140cm абсорбираща част, тризонови адхезивни чаршафи: 50/50 - 1 бр.; 100х150 - 1 бр., абсорбираща подложка 56/80 - 1 бр., кърпи - 2бр.“, трябва да удовлетворява изискванията на Възложителя. Възложителят би приел еквивалентни медицински изделия, ако участник докаже в своята оферта с подходящи средства – каталози, брошури, включително чрез доказателства по чл. 52, ал. 5 от ЗОП, които да съдържат необходимата информация за това, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията на Възложителя.

 

По Въпрос № 2: Отговорът по този въпрос се съдържа в отговора по предходния. Възложителят би приел еквивалентни медицински изделия, ако участник докаже в своята оферта с подходящи средства – каталози, брошури, включително чрез доказателства по чл. 52, ал. 5 от ЗОП, които да съдържат необходимата информация за това, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин на изискванията му. Предлаганите медицински изделия за номенклатурна единица № 395, както и за всички останали номенклатурни единици, трябва да съдържат всички артикули, съгласно техническата спецификация.

Отваряне на ценови оферти

Комисията за провеждане на открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД, обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на 27.06.2017 г. /вторник/, от 10:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ - Русе АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.
Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ-Русе АД.
Документи за изтегляне:
File / URLОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Obyvl_vuzl_poruchka_angiografski.pdf)Obyvl_vuzl_poruchka_angiografski.pdfОбявление за възложена поръчка1556 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Sofarma.pdf)Dog_Sofarma.pdfДоговор "Софарма Трейдинг" АД3547 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_RSR.pdf)Dog_RSR.pdfДоговор "РСР" ЕООД1992 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Prohelt.pdf)Dog_Prohelt.pdfДоговор Прохелт ЕООД1816 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Novimed.pdf)Dog_Novimed.pdfДоговор Новимед Кардио ЕООД2213 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Interagro.pdf)Dog_Interagro.pdfДоговор Интерагоро - 90 ЕООД1830 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Infomed.pdf)Dog_Infomed.pdfДоговор Инфомед ЕООД1634 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Gamidor.pdf)Dog_Gamidor.pdfДоговор Гамидор България ООД2161 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Farmteks.pdf)Dog_Farmteks.pdfДоговор Фармтекс Медикъл ЕООД1745 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Ecos_Medica.pdf)Dog_Ecos_Medica.pdfДоговор "Екос Медика" ООД2130 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Diamed.pdf)Dog_Diamed.pdfДоговор Диамед ООД1593 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_BBraun.pdf)Dog_BBraun.pdfДоговор "Б. Браун Медикал" ЕООД2143 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Dog_Aleks_01.pdf)Dog_Aleks_01.pdfДоговор Алекс 01 ЕООД1833 kB30.08.201730.08.2017
Download this file (Ob_vuzl_poruc_prekr_NE_angiograf.PDF)Ob_vuzl_poruc_prekr_NE_angiograf.PDFОбявление за възложена поръчка - прекратени ном. ед.998 kB04.08.201704.08.2017
Access this URL (http://www.mbal.rousse.bg/attachments/article/359/Protokol_3_angiografski.pdf)Protokol_3_angiografski.pdfПротокол №38291 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Priloj_Resh_klasirane_angiografski.pdf)Priloj_Resh_klasirane_angiografski.pdfПриложение № 1 към Решение за класиране6789 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Resh_klasirane_angiografski.PDF)Resh_klasirane_angiografski.PDFРешение за класиране265 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Doklad_angiografski.PDF)Doklad_angiografski.PDFДоклад по чл. 60 от ППЗОП1880 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Prilojenie_Protokol_4_angiografski.pdf)Prilojenie_Protokol_4_angiografski.pdfПриложение към Протокол № 47914 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Protokol_4_angiografski.PDF)Protokol_4_angiografski.PDFПротокол № 4979 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Protokol_2_angiografski.PDF)Protokol_2_angiografski.PDFПротокол № 21064 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Suobshtenie_cenovi_oferti.doc)Suobshtenie_cenovi_oferti.docСъобщение отваряне на ценови предложения26 kB21.06.201721.06.2017
Download this file (Protokol_1_angiografski.PDF)Protokol_1_angiografski.PDFПротокол № 1 отваряне на оферти2343 kB12.06.201712.06.2017
Download this file (Razysnenie_.PDF)Razysnenie_.PDFРазяснение180 kB28.04.201728.04.2017
Download this file (Razysnenie.PDF)Razysnenie.PDFРазяснение160 kB20.04.201720.04.2017
Download this file (Prilojenie 9_Cenovo predlojenie.xls)Prilojenie 9_Cenovo predlojenie.xlsПриложение № 9 - Предлагани ценови параметри493 kB10.04.201710.04.2017
Download this file (Prilojenie 8_Pedlojenie za izpulnenie.xls)Prilojenie 8_Pedlojenie za izpulnenie.xlsПриложение № 8 - Предложение за изпълнение на поръчката452 kB10.04.201710.04.2017
Download this file (Prilojenie 7_Tehnicheska_specifikacia.xls)Prilojenie 7_Tehnicheska_specifikacia.xlsПриложение № 7 - Техническа спецификация478 kB10.04.201710.04.2017
Download this file (ЕЕДОП - Приложение 1.doc)ЕЕДОП - Приложение 1.docЕЕДОП - Приложение 1198 kB10.04.201710.04.2017
Download this file (Documentacia.doc)Documentacia.docДокументация272 kB10.04.201710.04.2017
Download this file (Obyvlenie_poruch_angiografski.PDF)Obyvlenie_poruch_angiografski.PDFОбявление за поръчка833 kB05.04.201705.04.2017
Download this file (Resh_otkrivane_angiografski.PDF)Resh_otkrivane_angiografski.PDFРешение за откриване на процедура403 kB05.04.201705.04.2017

Последно обновяване: Четвъртък, 10 Август 2017 06:53