Печат

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "УМБАЛ - Русе" АД"

Идентиф. номер 2017-03 Дата 03.02.2017
Заглавие "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "УМБАЛ - Русе" АД" Последна промяна 26.06.2017
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус възложена Номер в РОП


Уведомления

Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на обществена поръчка по определени позиции(номенклатурни единици) , с предмет Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД, открита с Решение №  93/ 03.02.2017 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ - Русе" АД

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на обществена поръчка по определени позиции (номенклатурни единици), с предмет Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД, открита с Решение №  93/ 03.02.2017 г. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ - Русе" АД, както следва:

            На 12.05.2017 г., 10:00 часа, в сградата на „УМБАЛ – Русе” АД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет № 8 (Главна медицинска сестра), комисията, назначена със № 191 / 14.03.2017 г., 16:30 часа, на Изп. директор на УМБАЛ- Русе АД - за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД, на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място участници с еднакви оферти по следните обособени позиции и номенклатурни единици:

            Обособена позиция 1, номенклатурни единици 1.193;1.342 ;1.377

            Обособена позиция 3, номенклатурни единици 3.26;3.32

            Публичният жребий за определяне на изпълнител, ще се проведе по определени номенклатурни единици между класираните на първо място еднакви ценови предложения на участниците, както следва:

            Обособена позиция 1, номенклатурна единица 1.193 - „МС Фарма” АД и „Фаркол” АД

            Обособена позиция 1, номенклатурна единица 1.342 - „Медекс” ООД  и „Фаркол” АД

            Обособена позиция 1, номенклатурна единица 1.377 - „Софарма Трейдинг” АД и „Фаркол” АД

            Обособена позиция 3, номенклатурна единица 3.26 - „Софарма Трейдинг” АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД

            Обособена позиция 3, номенклатурна единица 3.32 - „Софарма Трейдинг” АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД

 

            Резултатите от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти от проведения публичен жребий ще бъдат отразени в протокол.                                                           

 

 

                                                           Председател на комисията: ........................................                                                                                                     Ирина Георгиева

Отваряне на ценови оферти

Комисията за провеждане на открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ – РУСЕ АД“, обявява, че ценовите предложение ще бъдат отворени и оповестени на 07.04.2017 г. /петък/, от 10:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ - Русе АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ-Русе АД.

Документи за изтегляне:
File / URLОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Aneks_B_Braun.PDF)Aneks_B_Braun.PDFДопълнително споразумение "Б. Браун Медикал" ЕООД360 kB18.12.201718.12.2017
Download this file (Dog_Sofarma_2088.pdf)Dog_Sofarma_2088.pdfДоговор "Софарма Трейдинг" АД1508 kB19.07.201719.07.2017
Download this file (Dog_Medeks_2087.pdf)Dog_Medeks_2087.pdfДоговор "Медекс" ООД1414 kB19.07.201719.07.2017
Download this file (Dog_Fioniks_farma_2085.pdf)Dog_Fioniks_farma_2085.pdfДоговор "Фьоникс Фарма" ЕООД1690 kB19.07.201719.07.2017
Download this file (Dog_Farkol_2086.pdf)Dog_Farkol_2086.pdfДоговор " Фаркол" АД1807 kB19.07.201719.07.2017
Download this file (Obyvl_vuzl_poruch_lekarstva_2.PDF)Obyvl_vuzl_poruch_lekarstva_2.PDFОбявление за възложена поръчка1242 kB19.07.201719.07.2017
Download this file (Dog_Turg_liga_2071.pdf)Dog_Turg_liga_2071.pdfДоговор "Търговска лига НАЦ" АД1621 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Sofarma_2069.pdf)Dog_Sofarma_2069.pdfДоговор "Софарма Трейдинг" АД2409 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_RSR_2070.pdf)Dog_RSR_2070.pdfДоговор "РСР" ЕООД1627 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Profarmacia_2068.pdf)Dog_Profarmacia_2068.pdfДоговор "Про Фармация" ЕООД1643 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Medofarma_2072.pdf)Dog_Medofarma_2072.pdfДоговор "Медофарма" ЕООД1542 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Medeks_2073.pdf)Dog_Medeks_2073.pdfДоговор "Медекс" ООД3481 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Himimport_2078.pdf)Dog_Himimport_2078.pdfДоговор "Химимпорт Фарма" АД1872 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Fioniks_2077.pdf)Dog_Fioniks_2077.pdfДоговор "Фьоникс Фарма" ЕООД3022 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Farkol_2075.pdf)Dog_Farkol_2075.pdfДоговор " Фаркол" АД2641 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Ekos Medica_2064.pdf)Dog_Ekos Medica_2064.pdfДоговор "Екос Медика" ООД1562 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Ei end Di Farma_2076.pdf)Dog_Ei end Di Farma_2076.pdfДоговор " Ей енд Ди Фарма България" ЕАД2494 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Bulmar_2065.pdf)Dog_Bulmar_2065.pdfДоговор" Булмар МЛ" ООД1542 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_BBraun_2066.pdf)Dog_BBraun_2066.pdfДоговор "Б. Браун Медикал" ЕООД2028 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_Alta_Farmasut_2067.pdf)Dog_Alta_Farmasut_2067.pdfДоговор "Алта Фармасютикълс"ЕООД1708 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Obyvl_vuzl_porucka_Lekarstva.PDF)Obyvl_vuzl_porucka_Lekarstva.PDFОбявление за възложена поръчка2254 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Dog_MC_Farma.pdf)Dog_MC_Farma.pdfДоговор за доставка1016 kB17.07.201717.07.2017
Download this file (Ob_Vuzl_Poruc_Prekr_Nom_Ed_Lek.PDF)Ob_Vuzl_Poruc_Prekr_Nom_Ed_Lek.PDFОбявление - прекратени позиции919 kB07.07.201707.07.2017
Download this file (Resh_klasirane_lekarstva_2_otm.PDF)Resh_klasirane_lekarstva_2_otm.PDFРешение за класиране - отм.336 kB08.06.201708.06.2017
Download this file (Resh_klasirane_lekarstva_2.PDF)Resh_klasirane_lekarstva_2.PDFРешение за класиране участник 2328 kB08.06.201708.06.2017
Access this URL (http://www.mbal-ruse.ga/attachments/article/351/Reshenie_klasirane.pdf)Reshenie_klasirane.pdfРешение класиране20361 kB23.05.201723.05.2017
Access this URL (http://www.mbal-ruse.ga/attachments/article/351/Prilojenie_Protokol_4.pdf)Prilojenie_Protokol_4.pdfПриложение към Протокол 411077 kB23.05.201723.05.2017
Access this URL (http://www.mbal-ruse.ga/attachments/article/352/Prilojenie_Protokol_3.pdf)Prilojenie_Protokol_3.pdfПриложение към Протокол 313394 kB23.05.201723.05.2017
Download this file (Doklad_lekarstva.PDF)Doklad_lekarstva.PDFДоклад по чл. 60 от ППЗОП1808 kB23.05.201723.05.2017
Download this file (Protokol_4_lekarstva.PDF)Protokol_4_lekarstva.PDFПротокол № 41096 kB23.05.201723.05.2017
Download this file (Protokol_3_lekarstva.PDF)Protokol_3_lekarstva.PDFПротокол № 3 - отваряне ценови предложения1349 kB23.05.201723.05.2017
Download this file (Suobshtenie_jribii_lekarstva.PDF)Suobshtenie_jribii_lekarstva.PDFСъобщение провеждане на жребий173 kB09.05.201709.05.2017
Download this file (Suobshtenie_cenovi_oferti.doc)Suobshtenie_cenovi_oferti.docСъобщение отваряне на плик "Предлагани ценови параметри"26 kB04.04.201704.04.2017
Download this file (Protokol_2_lekarstva.PDF)Protokol_2_lekarstva.PDFПротокол № 2 - допълнителни документи751 kB04.04.201704.04.2017
Download this file (Protokol_1_lekarstva.PDF)Protokol_1_lekarstva.PDFПротокол № 1 отваряне на оферти1116 kB27.03.201727.03.2017
Download this file (Prilojenie_9_Cenovo_predlojenie.xls)Prilojenie_9_Cenovo_predlojenie.xlsПриложение № 9 - Ценово предложение225 kB08.02.201708.02.2017
Download this file (Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpalnenie_na_porachkata.xls)Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpalnenie_na_porachkata.xlsПриложение № 8 - Предложение за изпълнение на поръчката161 kB08.02.201708.02.2017
Download this file (Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikaciq.xls)Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikaciq.xlsПриложение № 7 - Техническа спецификация191 kB08.02.201708.02.2017
Download this file (ЕЕДОП - Приложение 1.doc)ЕЕДОП - Приложение 1.docЕЕДОП - Приложение 1196 kB08.02.201708.02.2017
Download this file (Docum.doc)Docum.docДокументация268 kB08.02.201708.02.2017
Download this file (Obyvlenie_AOP.PDF)Obyvlenie_AOP.PDFОбявление за поръчка858 kB03.02.201703.02.2017
Download this file (Reshenie_otkrivane_AOP.PDF)Reshenie_otkrivane_AOP.PDFРешение откриване АОП493 kB03.02.201703.02.2017
Download this file (Reshenie_otkrivane.PDF)Reshenie_otkrivane.PDFРешение за откриване на процедура184 kB03.02.201703.02.2017

Последно обновяване: Понеделник, 26 Юни 2017 18:30