Печат

„Медицински център - Русе” ЕООД

Медицински център - Русе” ЕООД е лечебно заведение за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Той е създаден с цел да се осигури свободен и разширен достъп на пациентите до висококвалифицираните специалисти на „МБАЛ-Русе” АД, които са с доказан професионализъм и голяма част от тях са с по две клинични специалности (основна и профилни). 

По-голямата част от кабинетите са разположени в Терапевтичния блок (стара сграда)  на болницата; дру¬ги, поради спецификата на заболяванията, са разкрити към някои от профилираните отделения. 

Медицински център - Русе” ЕООД има сключен договор със Здравната каса за извършване на консултативни прегледи, рентгенови, високоспециализирани и други здравни услуги. 
Центърът разполага със съвременна, високоспециализирана прецизна апаратура за диагностично уточняване: компютърен томограф, дигитални рентгенови апарати, ехограф, ехокардиограф, холтери (за ЕКГ и за кръвно налягане),  доплер-сонограф, електроенцефалограф, електромиограф, ларингостробоскоп.

Прегледи и изследвания на пациенти без направления за специалист, както и на здравно неосигурените лица се извършват в „МЦ-Русе” ЕООД срещу заплащане според ценовата листа на здравните услуги на центъра.

Медицински център - Русе” ЕООД има разрешение за оказване на високоспециализирана диагностично – консултативна извънболнична помощ по следните специалности, част от които единствени за Русенска област:
• Ендокринология – д-р Ангелина Киселова; тел. (082)887386
• Инфекциозни болести – д-р Доротея Игова, д-р Мариета Щерева; тел.(082)887285   
• Кардиология – д-р Огнян Шербанов, д-р Христо Босев; тел. (082)887319
• Неврология – д-р Галина Еневска; тел. (082)887303
• Неврология и невропсихология – д-р Нели Петрова, дм; тел. (082)887388
• Неврохирургия – д-р Димитър Нешев; тел. (082)887432
• Образна диагностика – д-р Емилия Каракашева; тел. (082)887339                
• Оториноларингология – д-р Тихол Мустаков,  д-р Цветан Данев; тел. (082)887209
• Педиатрия – д-р Паулина Алексиева; тел. (082)887304
• Педиатрия и детска кардиология – д-р Султана Петрова; тел. (082)887304
• Хирургия – д-р Йонка Костова, д-р Илиян Георгиев; тел: (082)887311
 
В „Медицински център – Русе“ ЕООД се извършват високо-специализирани дейности:
• Ехокардиография
д-р Искрена Пенчева; тел. (082) 887271
д-р Пенка Каменова; тел. (082) 887316
д-р Огнян Шербанов; тел. (082) 887319
• ЕКГ Холтер мониториране, 24-часово мониториране на артериално налягане, сърдечно-съдов тест с натоварване
д-р Искрена Пенчева; тел. (082) 887271
• Електроенцефалография – д-р Нели Петрова, дм; тел.(082)887265, (082) 887472
• Електромиография – д-р Иван Лисичков, д-р Валентин Йотов; тел. (082) 887253 
• Евокирани потенциали - д-р Иван Лисичков; тел. (082) 887253
• Доплерова сонография на мозъчни съдове
д-р Красимира Петрова, д-р Геновей Узунов, д-р Валентин Йотов; тел. (082) 887473, (082) 887400
• Ларингостробоскопия – д-р Тихол Мустаков, тел. (082) 887209
• Трансфонтанелна ехография – д-р Паулина Алексиева; тел. (082) 887304
• Образна рентгенова диагностика
д-р Емилия Каракашева; тел. (082) 887339
д-р Сидхад Чадури; тел. (082) 887483
 
В „МЦ-Русе” ЕООД се извършва диспансеризация на определени контингенти, експертиза на работоспособността и други медико-биологични инструментални изследвания и дейности.

Ръководство на „МЦ-Русе” ЕООД:
• Управител д-р Нели Петрова, дм; тел. (082) 887388
• Ст.м.с. Петя Върбанова; тел. (082) 887256
Последно обновяване: Четвъртък, 04 Декември 2014 00:32