Печат

МБАЛ Русе учредява стипендии за студенти

ЗАПОВЕД
№ 904 / 08.12 2015 г.

На основание чл.69, ал. 2, т. 1 от ЗЛЗ, във връзка с чл. 5 от Вътрешните правила за финансиране от МБАЛ-Русе АД на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по приложими в здравеопазването професии и дейности
НАРЕЖДАМ:

МБАЛ-Русе АД учредява стипендии за студенти за 2015 г. по брой, период на изплащане и специалности, както следва:
1. За студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Медицинска сестра“ - 5 бр. стипендии с размер 100,00 (сто) лева, с период на изплащане от 12 (дванадесет) месеца
2. За студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Лаборант“ - 1 бр. стипендия с размер 100,00 (сто) лева, с период на изплащане от 12 (дванадесет) месеца
3. За студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Рехабилитатор“ - 1 бр. стипендия с размер 100,00 (сто) лева, с период на изплащане от 12 (дванадесет) месеца

Заинтересованите лица подават изискуемите документи по реда на чл. 9 от Вътрешните правила за финансиране от МБАЛ-Русе АД на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по приложими в здравеопазването професии и дейности в деловодството на Болницата.
Постъпилите документи се разглеждат и класират от комисия, която се свиква при необходимост в последния петък от съответния календарен месец. На същата дата комисията провежда събеседване с лицата, кандидатстващи за стипендия.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на началниците на отделения, упълномощеното лице за връзка с обществеността за публикуване на сайта на болницата, главна медицинска сестра, ОУЧР и ФСО за сведение и изпълнение.

Изпълнителен директор: д-р Иван Стоянов
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Z_904_081215.pdf)Z_904_081215.pdfЗаповед 904 от 18.12.2015681 kB15.12.201515.12.2015

Последно обновяване: Вторник, 23 Февруари 2016 10:03