Печат

Клинични пътеки

Списък на Клинични пътеки, за които УМБАЛ – Русе АД е сключила договор с НЗОК за 2017 година

Код КП

Наименование на КП

Цена на КП
(в лв.)

 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

390

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

800

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

128

4_1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

146

4_2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода

230

5

Раждане

580

 

НЕОНАТОЛОГИЯ

 

6

Грижи за здраво новородено дете

160

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

800

8

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

1200

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

900

10

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

1 300

11

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

3 600

12

Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

1 200

13

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

2 000

14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

3 200

15_1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

3 300

15_2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

5 600

 

КАРДИОЛОГИЯ

 

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

200

17

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

750

18

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация

1 320

20

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

3 318

24

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове, в частта за блок 1

370

25

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

900

26

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

3430

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

2 750

28

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

4 540

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

420

30

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация

1 300

31

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

4 950

32

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда

462

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

345

34

Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

600

35

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

600

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

700

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

2 481

 

ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

 

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

420

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

450

40_1

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

426

40_2

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

553

41_1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.

333

41_2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

400

42_1

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

700

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

600

47

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

1 540

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

545

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

431

 

НЕРВНИ БОЛЕСТИ

 

50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

620

51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

2 800

52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

774

53

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

1 000

54

Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

5 500

55

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация, в частта на блок 1

10 000

56

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

461

57

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити

1 755

58

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст

600

59

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)

450

60

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък , в частта на блок 1

480

61

Диагностика и лечение на мултипленна склероза, в частта на блок 1

533

62

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

300

63

Лечение на епилептичен статус

500

64_1

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

500

64_2

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

657

65

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

5 000

66

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

7 000

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

231

 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

600

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт, в частта на блок 1

850

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит, в частта на блок 1

1 100

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво, в частта на блок 1

604

72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт, в частта на блок 1

579

73

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума, в частта на блок 1

1 500

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума, в частта на блок 1

920

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) , в частта на блок 1

1 000

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания, в частта на блок 1 само за МКБ 10 код К 71.2 /отделение по инфекциозни болести/

630

 

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

 

78_1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

600

78_2

Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

506

79

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза, в частта на блок 1

341

82

Диагностика на лица с метаболитни нарушения, в частта на блок Б и блок В

630

83

Лечение на лица с метаболитни нарушения, в частта на блок Б и блок В

630

 

НЕФРОЛОГИЯ

 

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

420

87_1

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

883

87_2

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години, с изключение на лечение на деца с тежка ОБН

950

88_1

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

330

88_2

Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

350

 

РЕВМАТОЛОГИЯ

 

89_1

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

466

89_2

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

515

90_1

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

689

90_2

Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

730

91

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

472

 

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

 

98

Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

572

99

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

472

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е, с изключение на лечение на болни с код по МКБ 10: В15.0 /отделение инфекциозни болести/

1 100

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D, с изключение на лечение на болни с код по МКБ 10: В16.0; В16.2 /отделение инфекциозни болести/

1 277

102

Диагностика и лечение на паразитози, с изключение на лечение на болни с код по МКБ 10: В74.0; В74.1; В74.2; В74.3; В74.4; В74.8 и В79

457

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции, с изключение на лечение на болни с код по МКБ 10: А35; А82.0 и А82.1

457

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остропротичащи, с усложнения

487

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

1 000

 

ТОКСИКОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ

 

106_1

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

500

106_2

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

550

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, в частта за блок 2 и за блок 1 с изключение с изключение на лечение на болни с код по МКБ 10: Т52.0; Т52.2; Т52.8; Т56.0; Т56.1; Т56.2; Т56.3; Т56.4; Т56.5; Т56.7; Т56.8; Т57.0; Т57.2; Т57.8; Т65.0;Т65.3 и Т65.8.

700

108

Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне

2200

109

Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)

1 650

 

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ/НЕОНАТОЛОГИЯ

 

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

125

 

УНГ

 

113_1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

150

113_2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

340

 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

 

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2 134

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

2 284

 

СЪДОВА ХИРУРГИЯ

 

123

Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

3 500

124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

1 919

125

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

1 709

126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

1 100

127

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

475

128

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

330

129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й

333

 

ОЧНИ БОЛЕСТИ

 

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност, с изключение на процедури с код  по МКБ 9: 15.11; 15.12; 15.13; 15.19; 15.21;  15.22; 15.29; 15.3; 15.4; 15.5; 15.9.

300

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност, с изключение на изпълнение на процедура с код 11.79

410

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми, с изключение извършването на процедура с код 95.33 при лечение на болни с код по МКБ 10 – Н53.0 - амблиопия

273

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

249

 

УНГ

 

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

1 500

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

650

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

450

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

150

 

УРОЛОГИЯ

 

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

800

142

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

5 000

143

Трансуретрална простатектомия

1 000

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

1 200

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

774

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

2 500 

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

500

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

2 600

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1 160

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

612

151

Реконструктивни операции в урологията

1000

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

450

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

1 000

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

2 300

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

942

156

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

3 200

157

Радикална простатектомия

2 500

 

ХИРУРГИЯ

 

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

500 

 

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

700

 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 

160

Нерадикално отстраняване на матката

1 024

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

1 055

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

711

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи, с изключение на процедури с код по МКБ 9 – 71.71 за лица под 9-годишна възраст

277

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената, с изключение на процедури с код по МКБ 9 – 70.79 за лица под 9-годишна възраст

806

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

408

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

605

167

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация

1 700

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

1 109

170

Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

6 800

 

ХИРУРГИЯ

 

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2 700

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

2 900

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1 621

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

1 621

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2 453

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

2 600

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

939

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

1 000

179

Оперативни процедури върху апендикс

558 

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

624

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

426

182

Оперативни процедури при хернии

574

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

601

184

Конвенционална холецистектомия

1 127

185

Лапароскопска холецистектомия

880

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

2 138

187

Оперативни процедури върху черен дроб, в частта на блок 2 само в условия на спешност

3 000

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

1 355

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност, в частта на блок 2 само в условия на спешност

4 500 

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

1 720

191_1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1 000

191_2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

1 500

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

1 200

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-11, с изключение на процедури с код по МКБ 9 КМ: 92.21; 92.29

1 100

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

200

195

Оперативно лечение при остър перитонит

2 000

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1 375

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

714

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани, в частта на блок 2 само в условия на спешност

2 000

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния

554

 

ЕНДОКРИННА ХИРУРГИЯ

 

201

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност

900

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

700

203

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

1 500

 

НЕВРОХИРУРГИЯ

 

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

3 300

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

1 330

207

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

2 300

208

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

384

209

Хирургично лечение при травма на главата

1 052

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

800

211

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност

2 300

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност

1 819

 

ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

 

216

Спешни състояния в гръдната хирургия, с частта на блок 1

450

 

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

2 050

217.2

Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става, с изключение на процедури с код по МКБ 9: 79.39;79.85.

4 700

217.3

Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници, в частта на блок 2 само в условия на спешност

5 350

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

1 257

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

910

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

1 000

221

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

1 326

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник – само за процедури с кодове по МКБ 9 КМ: 86.61;86.66;86.93 /отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия/

460

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

660

224

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

1 200

 

ЛЧХ

 

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

1 000

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност - само да процедури с код по МКБ 9: 21.84; 21.85; 21.87; 21.89; 25.2; 26.30; 26.31; 27.32; 27.42; 27.43; 27.56; 27.57;27.59; 31.29; 38.82; 39.31; 40.3; 86.4; 86.63

705

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

863

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

420

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

300

230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област – само за процедури с код по МКБ 9: 18.21; 18.5; 18.6; 21.91; 27.41; 27.69; 27.73; 27.79; 86.81 и 86.89

714

 

ПЛАСТИЧНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ХИРУРГИЯ

 

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

350

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

400

236

Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан – само за процедури с код по МКБ 9: 18.29; 18.31; 18.39; 18.71; 18.72; 18.79; 18.9; 21.81; 21.82; 21.83; 21.85; 21.86; 21.87; 21.89; 86.3; 86.4; 86.69; 86.70; 86.71; 86.72; 86.73; 86.74; 86.75

1700

237

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване - само за процедури с код по МКБ 9: 08.61; 08.62; 08.70; 18.72; 21.83; 21.86; 27.55; 27.56; 86.4; 86.60; 86.63; 86.70; 86.71; 86.74; 86.91; 21.89

883

 

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

 

241_1

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с КТ,  за изпълнение по пакет „Клинична хематология“ за лечение на лица над 18-годишна възраст

400

241_2

Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с ЯМР, за изпълнение по пакет „Клинична хематология“ за лечение на лица над 18-годишна възраст

600

 

КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

 

242

Диагностика и лечение на левкемии, в частта за блок 1

850

243

Диагностика и лечение на лимфоми, в частта за блок 1

665

244

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии, в частта за блок 1

570

 

ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

 

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

360

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции

360

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето

400

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние

100

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

330

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

353

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

595

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

353

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

482

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

330

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

482

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

330

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

100

 

Списък на Амбулаторните процедури, за които МБАЛ - Русе АД е сключила договор с НЗОК за 2017 година

Код АПр

Наименование на АПр

  Цена на АПр
(в лв.)

1

Хрониохемодиализа

144

2

Перитонеална диализа с апарат

130

3

Перитонеална диализа без апарат

93

4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия, с изключение на процедура по МКБ 9: 86.07 /отделение по диализно лечение и отделение по вътрешни болести, в което се извършват дейности по мед. специалност нефрология/  и само процедура с код по МКБ 9: 86.07 /отделение по анестезиология и интензивно лечение/

182

6

Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания - за изпълнение по пакет „Клинична хематология“ за лица над 18-годишна възраст с диагнози с код по МКБ 10: С 81-97, D 45-48, D 55-68, D69.3 и D75.1, в частта за блок 1, за пациенти след решение на клинична комисия по хематология, с изключение на случаите по спешност

150

7

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания – в частта на блок 1

130

8

Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия – в частта на Блок 1 за пациенти след решение на клинична комисия по хематология, считано от 23.05.2017г.

250

10

Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация

160

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

91

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

250

19

Оперативно отстраняване на катаракта

360

20

Хирургично лечение на глаукома

390

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

150

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

193

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

256

24

Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

144

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия, с изключение лечението на лица под 18-годишна възраст в ДКБ по нефрология

58

26

Амбулаторни хирургични процедури

90

28

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

25

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

100

30

Напасване на протеза на горен или долен крайник

24

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

12

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

120

38

Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО

22

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии

90

99

Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека

 

 

Списък на Клиничните процедури, за които УМБАЛ – Русе АД е сключила договор с НЗОК за 2017 година

Код КПр

Наименование на КПр

  Цена на КПр
(в лв.)

1

Диализно лечение при остри състояния

144

2

Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане

100

3

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

426

4

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

155

 

Списък на Високоспециализирани медико-диагностични изследвания, за които

УМБАЛ – Русе АД е сключила договор с НЗОК за 2017 г.

КОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

Цена на ВСМДИ 
(в лв.) 

12.01

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

7,06

12.02

Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н

4,14

12.05

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

31,58

12.06

Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест –реагенти, считано от 05.05.2017г.

29,23

КОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ  

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Цена на ВСМДИ
(в лв.)

10.02

Ядрено-магнитен резонанс

225,41

КОД НА ИЗСЛЕДВАНЕ

ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Цена на ВСМДИ
(в лв.)

 

Хистобиопсично изследване на две проби от:

 

10.38

лимфен възел

16,96

10.39

млечна жлеза

16,96

10.40

простата

16,96

10.41

щитовидна жлеза

16,96

10.42

слюнчена жлеза

16,96

10.43

коремен орган

16,96

10.44

бял дроб, ларингс и трахея

16,96

10.45

медиастинум

16,96

10.47

полов орган

16,96

10.49

кожа и кожни лезии

16,96

10.50

мускул

16,96

10.51

подкожен тумор

16,96

10.52

органи на пикочната система

16,96

10.53

око и очни лезии

16,96

10.54

става

16,96

10.55

външно ухо

16,96

10.56

нос

16,96

10.57

костен мозък

16,96

Последно обновяване: Сряда, 28 Юни 2017 08:57