Печат

Ценоразпис на платени медицински и немедицински услуги в УМБАЛ Русе

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-РУСЕ-АД

ЦЕНОРАЗПИС  НА  ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В УМБАЛ-РУСЕ АД


ОБЩОБОЛНИЧНИ УСЛУГИ

Наименование

Цена

Потребителска такса за общ медицински преглед с рецепта за  амбулаторно лечение

2.90

Преглед по желание в консултативен кабинет на УМБАЛ-Русе АД

30.00

Вторичен преглед – по желание  /извън задължителните по КП/

15.00

Преглед по желание извън консултативен кабинет на УМБАЛ-Русе АД

50.00

Преглед на деца по желание на родителите

30.00

Мускулна инжекция

5.00

Венозна инжекция

8.00

Подкожна инжекция

4.00

Поставяне на ТАП

5.00

Вземане на кръв/венозна

5.00

Вземане на артериална кръв за изследване

10.00

Поставяне на трайна венозна канюла /без консуматива/

5.00

Инфузия на лечебно или профилактично вещество на амбулаторни пациенти

30.00

Поставяне на уретрален катетър /без консуматив/

20.00

Вземане на урина

3.00

Скарификационна проба за чувствителност към антибиотично лечение

10.00

Поставяне на абокат

20.00

Вземане на гърлен секрет и носен секрет                                  

5,00

Превръзка

10.00

Отстраняване на конци от рана

10.00

Измерване на кръвно налягане

4.00

Електрокардиограма по желание

10.00

Ехография

30.00

Консултация по документи

10.00

Пране на 1 кг сухо пране

1.60

Стерилизация на 1 брой барабан

10.00

Автоклавиране – за 1 кг

2.04

Наем на оперативна маса и инструментариум за 1 час

24.00

Леглоден в интензивен сектор

- с апаратна вентилация

-без апаратна вентилация

150.00

80.00

Самостоятелна стая /за леглоден/

40.00

Несамостоятелна стая /за леглоден/

20.00

Цена за ползване на Конферентната зала

- за 1 час /с ДДС/

- за 1 ден /с ДДС/

50.00

120.00

Такса за разглеждане на договор за клинично проучване

1000.00

Такса за разглеждане на договор със здравно-осигурителни фондове

400.00

Такса за разглеждане на договор за медицински услуги

60.00

Леглоден за придружител на пациент на отделение, с изключение на:

- придружител на деца до 7 годишна възраст,

- придружител на лице до 18 години, при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които ЛЗ не е в състояние да осигури

- придружител на лице с увреждане, което не може да се обслужва самостоятелно и има необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които ЛЗ не е в състояние да осигури

/на основание Наредба за осъществяване правото на достъп до мед.помощ, приета с ПМС  № 119 от 22.05.2006 г./

20.00

Максимална цена за избор на лекар

500.00

Максимална цена за избор на екип

700.00


ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Наименование

Цена

Рентгенография на отделни части на тялото                            

15,00

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах и тънки черва

30,00

Иригография                                                                     

30,00

Хистеросалпингография                                                          

30,00

Венозна урография                                                                  

30,00

Дигитална мамография - на две гърди

50.00

Дигитална мамография - на една гърда

25.00

КТ изследване на главен мозък – нативно

80.00

КТ изследване на главен мозък – контрастно изследване

150.00

Дентаскан – планиране при инплантиране – нативно

80.00

КТ шийни прешлени - нативно

80.00

КТ на гръден кош – нативно

80.00

КТ  на гръден кош - контрастно изследване

150.00

КТ на корем – нативно

80.00

КТ на корем – контрастно изследване

150.00

КТ изследване на торакални, лумбални прешлени – нативно

80.00

КТ ангиография /контрастно изследване/

150.00

КТ – става

80.00

Контрастно вещество за КТ + консуматив /конектор/

80.00

Ядрено-магнитен резонанс на отделна област

250.00

Контрастно вещество за ЯМР

болнична аптека

Конектор за инжектор Стелант

болнична аптека

Поставяне на абокат и въвеждане на контраст

15.00

Запис на информация за проведено образно изследване на диск или плака

15.00


КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Клинико-диагностични пакети

пакет:“Женско здраве“

Цена

ПКК; Плазмена глюкоза; C-реактивен протеин; TSH; Естрадиол; Прогестерон;  Пролактин                                                                                                          

48.30

пакет: „Мъжко здраве“

 

ПКК;Плазмена глюкоза; С-реактивен протеин; Тестостерон.; Простат-специфичен антиген (PSA); Free PSA; Пролактин

51.80

пакет „Здраве за щитовидната жлеза“

 

free Т3;  free T4; TSH; Anti TPO

37.10

пакет:“Метаболитен скрининг (Мастна обмяна)

 

Плазмена глюкоза; Общ холестерол; HDL- холестерол; LDL- холестерол; Триглицериди; ASAT, ALAT, ГГТ; TSH

23.80

пакет: „Стандарт (Класик)

 

ПКК; Плазмена глюкоза; Урея; Креатинин; Натрий, калий, хлориди, калций
ASAT, ALAT, ГГТ; Общ белтък; Албумин; С-реактивен протеин

31.50

пакет:“Сърце и кръвоносни съдове“

 

Креатинфосфокиназа; Креатинфосфокиназа-МВ-фракция; Тропонин;
Ди-димер; Хомоцистеин

51.10

пакет:“Анемия“

 

ПКК; ДКК; Морфология на еритроцити; СУЕ; Желязо; ТЖСК; Феритин

28.00

пакет:“Менопауза“

 

FSH; LH; Естрадиол

31.50

пакет:“Детска градина“

 

ПКК; СУЕ; Урина и седимент

8.40


Високоспециализирани лабораторни изследвания

Цена

A F P – Алфа фето протеин     Туморен маркер                                                      

16,00

C E A – Карцином ембрионален Аг    Туморен маркер                                                                                                        

16,00

P S A – Простата специфичен Аг     Туморен маркер                                                                                                            

16,00

CA 19 - 9        Туморен маркер                                                                                                                                                 

16,00

CA 15 -3     Туморен маркер                                                                                                                                                     

16,00

CA 125          Туморен маркер                                                                                                                                                   

16,00

F S H - Фоликуло – стимулиращ хормон

15,00

L H - Лутеинизиращ хормон

15,00

 H C G – Хормон гонадотропин

15,00

Пролактин

15,00

Естрадиол

15,00

Прогестерон

15,00

Тестотерон

15,00

h T S H – Тиреотропен хормон

12,00

Свободни – Т3 хормони

12,00

Свободни – Т4  хормони

12,00

Anti TPO   (тиреопероксидазни антитела)

17,00

HAVABM– Вирусен хепатит тип “А” – IgM антитяло

13,50

HbsAg – Вирусен хепатит тип “B” – повърхносен Аг

13,50

AUSAB- Вирусен хепатит тип “B” HBs – Антитяло

13,50

CORE – М Вирусен хепатит тип “B” – “Core” – IgM Ат

13,50

Hbe-Вирусен хепатит тип “В”- Е-антиген

13,50

Anti Hbe- Вирусен хепатит тип “В”— антитяло срещу Е- антиген

13,50

HAVAB – Вирусен хепатит тип ”А”-IgM+IgG (оценка на имунния статус при поставяне на HAV-ваксина)

13,50

HCV - Хепатит тип “С

13,50

CMV IgM - цитомегало вирус

17,00

HIV – Вирус на имунния дефиц. синдром - антитяло

15,00

CARBAMAZEPINE

17,00

Дигоксин

17,00

Фенитоин

17,00

Валпроева киселина

17,00

Опиати

17,00

Амфетамин/Метамфетамин

17,00

Ферритин

17,00

Тропонин

18,00

Потен тест

15.00

Хелико бактер

15.00

D-Димери

18.00

Спермограма

25.00

Хомоцистеин

30.00

Vit D

25.00

Vit B12

18.00

IgE

12.00

RF

5.00

ASO

5.00

Инсулин

17.00

Кортизол

15.00

АМН /Антимюлеров хормон/

35.00

Тест Сифилис

8.00


ХЕМАТОЛОГИЯ И ХЕМОКОАГУЛАЦИЯ

Кръвна картина – 16 параметъра                                       

5,00

Левкоцити визуално – микроскопски метод

2,00

Диференциално броене и морфология на еритроцити – всяко по

5,00

 СУЕ

2,00

Броене на клетки в ставна течност, ликвор, ексудати, трансудати и др. – всяко по                                                   

2,00

EL – клетки

10,00

Гликиран хемоглобин

10,00

Време на кървене и време на съсирване - всяко по

1,00

Протромбиново време, АПТТ        - всяко по                                                  

2,50

Фибриноген  - автоматично                                         

6,00

ФДП                                                                                                     

5,00

СRP (С-реактивен протеин)

5,00

Фактор VІІІ

31.00

Тромбиново време

33.00


ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

рН специфиччно тегло, белтък, глюкоза, ацетон, билирумин, уробилиноген-всяко по

0,50

Белтък /количествено /Албумин %/

2,00

Седимент на урина

1,50

Камерно броене

4,00

Микроалбумин

8,00

Дисморфни еритроцити

5,00

Индикан

2.00


КЛИНИЧНО-ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Калий, натрий, хлориди, калций, фосфор –  всяко по                          

4,00

Магнезий, желязо, ЖСК, йонизиран калций - всяко по                        

3,00

КАС                                                                                             

10,00

Глюкоза                                                                                 

2,00

Креатенин, урея, билирубин, триглицериди - всяко по                           

2,00

Пикочна киселина                                                         

2,00

Холестерол, LDL, HDL-холестерол      - всяко по                                                                                 

3,00

ASAT, ALAT, LDH, HBDH, GGTP, KK, АФ - всяко по                                                                         

3,00

Алфа амилаза, липаза - всяко по                                                                                                    

5,00

КК-МВ, Дехидрогеназа, холинестераза, кисела фосфатаза, простатен изоензим на киселата фосфатаза - всяко по                                                                                        

4,00

Общ белтък, албумин     - всяко по                                                                                                          

2,00

Индивидуални белтъци (Ig G, Ig A, Ig M) - всяко по                                                                       

4,00

Спектрофотометрия на ликвор

5,00

Токсикологичен анализ      

6,00

Функционално изследване с орално натоварване /глюкозо-толерантен тест/

5,00

Функционално изследване на бъбреци /клирънс/

10,00

Изследване на бъбречни камъни (конкременти)

15,00

Копрограма

10,00

Коремен пунктат                                                    

5,00

Изпражнения за окултни кръвоизливи        

2,00

Серумна мед                                                                     

5,00

Криоглобулини

4,00

Хламидии    - IgA,  IgG    - всяко по                                                                                                       

15,00

Лактат

3,00

Инфекциозна мононуклеоза                                                                                                                                

18,00

Лупус еритематозус                                                                                                                                                   

7,00

Прокалцитонин

30.00

Бета 2 микроглобулин

15.00

Цистатин С

35.00

Консултация с лабораторен лекар

5,00


ОТДЕЛЕНИЕ  ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Наименование

Цена

Определяне на кръвни групи по АВО и Rh-системи

10.00

Изследване на еритроантитела по четири метода /Coombs/

35.00

Определяне на подгрупи на А антигена /А 1 и А 2/ с тест реагенти с анти-А и анти-Н /здравна каса/

4.00

Определяне на Rh-фенотип и Kell-антиген

30.00

Разширен тест за съвместимост

12.00


ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

Наименование

Цена

Невропсихологично изследване

30.00

Контролно невропсихологично изследване

15.00

Невропсихологично изследване и консултация

40.00

Електроенцефалография

30.00

Електромиография

30.00

Доплерова диагностика на мозъчни съдове

30.00

Капиляроскопия

15,00

Електроневрография

30,00

Евокирани потенциали

35,00

Индивидуално психологическо консултиране

25.00

Групова терапия

10.00

Невропсихологично афазиологично изследване

30.00

Езикова рехабилитация

20.00

Психологично изследване

35.00


ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Наименование

Цена

1

Престой на труп в хладилна камера /за 24 часа/                       

25,00

2

Аутопсия     

300,00

3

Цитологично изследване               /за 2 проби/                         

15,00

4

Хистологично изследване                /за 2 проби/

30.00

5

Тоалет и обличане на труп за социално слаби, бездомни и др. /социално погребение/ /в рамките на работното време/

30.00

6

Тоалет и обличане на труп /в рамките на работното време/

50.00

7

Тоалет без обличане /по религиозни причини/ в рамките на работното време

20.00

8

Тоалет и обличане на труп в почивни и празнични дни

60.00

9

Спешно гефрирно изследване

30.00

10

Изготвяне на хистологичен препарат от 1 готово парафиново блокче

10.00

11

Консултация на готови хистологични препарати от специалист

30.00

12

Препис от биопсичен резултат

10.00

13

Предоставяне на копие от аутопсионен протокол на физически лица

20.00

14

Предоставяне на копие от аутопсионен протокол на застрахователна компания

50.00


ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩА, ГНОЙНО-СЕПТИЧНА, ДЕТСКА И ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ

Наименование

Цена

Хирургично платно за херниопластика

болн.апт

Лапароскопски клипси

40.00

Консуматив за ръкохватка за електронож

120.00

- Платно при херниотомии за лица под 18 г. възраст

- платно при херниотомии за лица над 18 г. възраст

болнична  

аптека

Манипулации без хоспитализация

100.00

Голям мекотъканен тумор

120.00

Малък мекотъканен тумор

75.00

Унгвис инкарнатус

100.00

Операции в рект.област и перинеум

350.00

Операции на млечна жлеза

250.00

Ганглион

100.00

Ексц. контр. Дюпюитрен

190.00

Отстраняване на остеосит ср-ва

190.00

Декомпресия карпален тунел

250.00

Вагинотомия-стенозиращи лигаментити

100.00

Артродеза - „пръст - чукче” на ходилото

   250.00

Шев на дорзалната разтеглица „пръст - чукче” на ръката

110.00

Подкожна тенотомия на Ахила - като етап от лечението на кривите крачета по Понсети

180.00

Артроскопска биопсия

300.00

Екстракция на метални остиосинтезни средства-повърхностно разположение, палпируеми

80.00

Биопсия от кожа

80.00

Биопсия от лигавици с кратка венозна анестезия                                                                                                                

120.00

Циркумсцизия

150.00

Бужиране на стриктура на уретрата

150.00

Полип /карункул/ на външен отвор на уретрата

150.00

Ендоскопско сваляне на уретерален стенд

150.00

Биопсия на простата, тестис, /иглена, аспирационна/

150.00

Остри кондиломи на пенис

150.00

Корпус алиенум /сачми/

250.00

Пункция на бъбречна киста

150.00

Френулум бреве

150.00

ФКС / ФГС

150.00

Обща анестезия

50.00

SHILD – gel

850.00

Кръгов ушивател

490.00


ОТДЕЛЕНИЕ  НЕВРОХИРУРГИЯ

Наименование

Цена

Превръзка

25.00

Превръзка със сваляне на конци

30.00

Превръзка и обработка на рана

35.00

Отстраняване на атером от глава

70.00


ОТДЕЛЕНИЕ  УРОЛОГИЯ

Наименование

Цена

Катетър балон „Оклузия”

Болн.апт

Екстракция на камък – за “бримка”

Болн.апт

Сет за перкутанна нефростомия

Болн.апт

Сет за цистостомия

Болн.апт

Стент „Урекат дабъл J”

Болн.апт

Стенд „Урекат моно J”

Болн.апт

Бримка „Дормия”

Болн.апт

Парафимоза

150.00

Диагностичен ултразвук

50.00

Превръзка и обработка на рани за нестационарно болни

30.00

Смяна на катетър за нестационарно болни

50.00

Ритуално обрязване

150.00

Екстракция на стенд

100.00

Отстраняване на чуждо тяло от пенис – І акт, ІІ акт

1000.00


ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Наименование

Цена

Индивидуални инхалации с различни генератори                  

4,00

Групово-лечебна гимнастика                                                                           

8,00

Общо укрепваща гимнастика                                                                              

5,00

Аналитична гимнастика                                                                

10,00

Лечебна гимнастика със спец. методики                                                          

12,00

Автогенна тренировка                                                                             

5,00

Масаж мануален на цяло тяло                                                                                     

25,00

Частичен масаж /крайници, гръб/                                                  

10,00

Частичен масаж /яка/

10.00

Масаж със спец. техники, вкл. акопресура, озонотерапия

10,00

Подводен масаж /водноструен/                                                    

10,00

Частична вана – вихрова /ръчна, крачна/           

6,00

Биоптрон

5.00

Терапия с високочестотни ел.магнитни вълни на поле              

5,00

Терапия с високочестотни ел.магнитни вълни на повече полета      

8,00

Процедури с нискочестотни /средночестотни/ токове, вкл. електрофореза

6,00

Електростимулации на паретични и хипотонични мускули

6,00

Процедури с токове на Дарсонвал                                                                               

6,00

Ултразвук на поле                                                

6,00

Ултразвук на повече от едно поле /за всяко следващо/

4.00

Комплекс ЛФК /на час/     

10.00

Дълбоки осцилации /на поле/                                                                

10,00

Лазертерапия /локално на поле/ - 10 мин.                                                                    

8,00

Луготерапия - компреси                                                                          

8,00

Лечение с ИЧЛ, видими лъчи и УВЛ /на поле

6.00


ОТДЕЛЕНИЕ ОЧНИ БОЛЕСТИ

Наименование

Цена

Голдман                                                                                         

16,00

Екзофталмометрия                                                                    

10,00

Тонометрия                                                                                

10,00

Изоптерна периметрия                                                                                

20,00

Биомикроскопия                                                                                   

10,00

Очни дъна                                                                                             

20,00

Венозна апликация                                                                   

10,00

Промивка на слъзни пътища                                                               

15,00

Екстракция на чуждо тяло                                                       

25,00

Инцизии                                                                                              

20,00

Флуоресцеинова ангиография на ретината, в т.ч. консуматив

80.00

Пахиметрия

20.00

Не контактна тонометрия

10.00

Автокератометрия

10.00

Автокератометрия с изписване на очила

20.00

Парабулбална инжекция

20.00


ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, НЕФРОЛОГИЯ И РЕВМАТОЛОГИЯ

Наименование

Цена

Венозно инфузионно приложение на биологични препарати при пациенти с ревматологични заболявания – СЕЛ, РА, псориатичен артрит

50.00


ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ И ФУНКЦИОНАЛНО ЕНДОСКОПСКО ЗВЕНО С КОНВЕНЦИОНАЛЕН И ДОПЛЕР ЕХОГРАФ

Наименование

Цена

Гастроскопия

150.00

Сигмоидоскопия                                                                                      

100,00

Тотална колоскопия                                                         

150,00

Ендоскопска ретроградна холангиопанкреато графия                        

300,00

Полипектомия                                                                                             

200,00

Коремна ехография                                                          

30,00

Доплерова ехография на коремни органи

50,00

Аналго-седиране

50.00

Коремна пункция на асцит на здравно неосигурен

100.00

Трепанобиопсия по желание

150.00

Миелограма с разчет

100.00


ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОЛОГИЯ

НЕИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

Наименование

Цена

Сърдечно-съдов тест с натоварване                             

35,00

Непрекъснат 24 часов запис на АН

25,00

ЕКГ Холтер мониториране                                                

40,00

Ехокардиография               

40,00


ОТДЕЛЕНИЕ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Наименование

Цена

Отоневрологично изследване                                                                                 

30,00

Прагова аудиометрия                                                                                 

10,00

Прагова аудиометрия на дете до 10 г.                                                        

15,00

Бинокулярна микроскопия на ухо                                                            

30,00

Ларингостробоскопия

50,00

Полипектомия с местна анестезия

250,00

Ексцизия на киста

150.00

Мирингопластика

250.00

Пункция на максиларен синус

100.00

Инцизия на перитонзиларен абсцес

50.00

Закрито наместване на носна фрактура

150,00

Екстракция на чуждо тяло от нос, ухо, тонзила, хипофаринкс

70.00

Ексцизия и биопсия на ORL органи

120.00

Фиброфарингоскопия

60,00

Промивка на ухо

25.00

Отхематом

150.00

Френулотомия

100.00

Тимпанометрия

30.00

Фиброепифаринго-ларингоскопия

70.00

Парацентеза под микроскоп

120.00

Задна носна тампонада

100.00

Средна носна тампонада

50.00


ОТДЕЛЕНИЕ ПЕДИАТРИЯ

Наименование

Цена

УЗД на коремни органи на дете

25.00

Вземане на венозна кръв на дете

8.00


СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Наименование

Цена

Махане на кърлеж /15,00 лв./ + ТАП /5,00 лв./

20,00

Преглед и вземане на кръв за алкохолна проба

30,00

Махане на гипс

15,00

Гипсова имобилизация /между 2 стави/

20,00

Гипсова имобилизация /между повече от 2 с-и/

30,00

Превръзка на Дезо

20,00

Обработка и инцизия на фурункул, карбункул, панарициум, атером или липом

30,00


ОТДЕЛЕНИЕ “ПЛАСТИЧНО- ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНАХИРУРГИЯ”

Наименование

Цена

Отстраняване на бръчки по лицето и шията

1060.00

Отстраняване на бръчки по челото

690.00

Масклифт

1290.00

Отстраняване на бръчки по горните клепачи

300.00

Отстраняване на бръчки по долните клепачи

400.00

Корекция на върха на носа

300.00

Отстраняване на бръчки по ъглите на очите

300.00

Козметична ринопластика /корекция на носа/

600.00

Отстраняване на двойна устна

250.00

Намаляване на ушна мида и корекция на клепнали уши

400.00

Корекция на ушни лобулуси

200.00

Редукционна мамапластика /намаляване на бюста/

1010.00

- инвертирана мамила – двустранно

400.00

- намаляване на ареола – двустранно

400.00

Мастопексия /повдигане на бюста/

1010.00

Корекция на микромастия /без имплантанта/

890.00

Отстраняване на кожни образувания с козметична цел

 

- до 1 кв.см

120.00

- над 1 кв.см

200.00

Корекция на цикатрикс по козметични съображения, в зависимост от големината и локализацията

400.00

Отстраняване на татуировка до 50 кв.см /допълнително по 2.00 лв за всеки кв.см/

200.00

Превързване на слепоочните артерии при алопеция

100.00

Дермабразио – до 50 кв.см /допълнително по 2.00 лв за всеки кв.см/

200.00

Пластика на предна коремна стена

890.00

Отстраняване на бричове и увисвания по кожата

790.00

Липосукция

 

- 200 мл

300.00

- от 200 до 1000 мл

600.00

- над 1000 мл

840.00

Циркумцизия по религиозни съображения

330.00

Ендоскопски лифтинг

790.00

Долен /шиен/ лифтинг

690.00

Липофилинг /в зависимост от количеството обработена мастна тъкан/

300.00

500.00

Инжекционно увеличаване на устни /без материала/

150.00

Трансплантация на коса

320.00

- на косъм допълнително по

1.50

Отстраняване на ксантелазми

300.00

Ментопластика /редукционна и аугментационна, без стойността на имплантанта/ с козметична цел

400.00

Естетична корекция на полови органи

450.00

Консултация с хабилитирано лице

40.00

Консултация с нехабилитирано лице

30.00


ОТДЕЛЕНИЕ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Наименование

Цена

Вземане на копрокултура                                                              

5.00

Ваксинация /без стойността на ваксината/                                                         

5.00

Поставяне на тетатокс /без стойността на ваксината/

5.00

Индивидуален пост на санитар на час

3.00

Индивидуален медицински пост от мед.сестра на час

5.00


ОТДЕЛЕНИЕ ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ

Наименование

Цена

Хемодиализна процедура /бикарбонатна/ /за чуждестранни граждани, живеещи в страни извън ЕС/

240.00

Хемодиализна процедура /бикарбонатна/ на български граждани или граждани на ЕС

144.00


ОТДЕЛЕНИЕ ОАИЛ

Преглед от лекар анестезиолог – специалист по избор

35.00

Краткотрайна венозна анестезия до 30 мин. /лекар и сестра/

100.00

Обща анестезия за фиброгастроскопия или фиброколоноскопия /лекар и сестра/

120.00

Избор на анестезиологичен екип

150.00

Седация или анестезия при СТ или ЯМР /лекар и сестра/

150.00

Поставяне на перидурален катетър за следоперативно обезболяване

140.00

Регионална анестезия -  епидурална с поставяне на катетър /лекар и акушерка/

200.00

Реанимационен екип лекар и мед.сестра /интубация и ИБВ/ при оказване на медицинска помощ извън лечебното заведение

200.00


ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ С ТЕРАПЕВТИЧНА НАСОЧЕНОСТ

Вземане на проба за микробиологично изследване

Трахеобронхиален секрет

15.00

Храчка за антибиограма

5.00

Хемокултура за един сет /без бутилка за хемокултура/

10.00

Урокултура

5.00

Носен секрет

5.00

Гърлен секрет

5.00

Друг вид микробиологична проба

5.00

Придружаване на тежкоболен от екип на отделение ОИЛЗТН до отделение Образна диагностика за извършване на изследвания

100.00

Провеждане на консулт за пациент на друго лечебно заведение от лекар – специалист на УМБАЛ-Русе АД

50.00

Превръзка на рана в отделението

10.00

Провеждане на хемодиализа в отделението

200.00

Наблюдение и грижи при трахеостомиран пациент – без ИБВ

50.00

Ехография в отделението

40.00

Трансторакална ехокардиография

40.00

Трансезофагеална ехокардиография

60.00

Фиброгастроскопия

150.00

Торакална пункция

50.00

Торакоцентеза

100.00

Лумбална пункция

50.00

Наблюдение и грижи за болен с торакоцентеза /на ден/

50.00


ОТДЕЛЕНИЕ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

Съдебномедицинско освидетелстване, с издаване на удостоверение

 

- Без наличие на медицинска документация от лечение в медицинско заведение /ИЗ/

20.00

- с наличие на медицинска документация от лечение в медицинско заведение /ИЗ/

 30.00

- състояние на половите органи

60.00

Писмена съдебно-медицинска консултация

120.00

Съдебно-медицинска аутопсия по желание на близките на починалия

300.00

Изпращане на медицински документ с препоръчано писмо

10.00

за съдебно-медицински експертизи:

 

Съдебно-медицинска аутопсия:

 

- режийни – вода, ел.енергия и др.

10.00

- консуматви

30.00

- амортизации

30.00

- труд

80.00

Общо

150.00

хистологично изследвание

40.00

рентгенови снимки – в зависимост от броя и вида им                      

по цени на отд. обр. диагн.

Фотоалбум /на страница/

5.00

Разходи за експертизи на живи лица      

 

- клиничен преглед от специалист

20.00

- параклинични изследвания

цени КП

Предоставяне на снимков материал на електронен носител

10.00


МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Наименование

Цена

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета- стрептококови инфекции)

6,00

 Waaler Rose / RF (ревматоиден фактор)                                    

6.00

Rota vir.

8.00

 Фекална маса и ректален секрет

 

- чревно носителство (за медицинско и др.)                            

8.00

- изследване на лица с ентероколитен синдром         

16,00

- Диагностично изследване на  фецес за Clostridium difficile токсин А + В

18.00

- Диагностично изследване на фецес за Clostridium difficile/посявка/

8.00

- Диагностично изследване на фецес за Campylobacter spp. /бърз тест/

12.00

- Микробиологично изследване на фецес за Campylobacter spp. /мембранни филтри/ посявка/

8.00

- Диагностично изследване на фецес за Helicobacter pylori /бърз тест/

20.00

- Изследване на фецес мед. персонал

6.50

Изследване само за Candida                                                                 

8.00

Микробиологично изследване на урина за урокултура за Enterobacteriaceae, Грам неферментативни бактерии,         Enterococcus spp.,    Staphylococcus spp. и други с изработване на антибиограма с 6-9 антибиотични диска по EUCAST

16.00

Изработване на антибиограма с 6-9 антибиотични диска по EUCAST на петри /бактерии, гъбички/

7.00

Диагностично изследване за хламидии в ендоцервикален, уретрален секрет и урина                             

8.00

Диагностично изследване за микоплазма, уреаплазма в ендоцервикален, уретрален секрет, урина, еякулат и др.течни материали, с включена антибиограма

20.00

Материал от мъжка/женска генитални системи /уретрален секрет, простатен секрет, еякулат / вагинален секрет, цервикален секрет, серклажен конец/ - директна микроскопия /препарат по Грам, култивиране и доказване на N.gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Enterobacteriaceae и други грам/ бактерии, гъбички и др. с изработване на антибиограма 6-9 антибиотични диска по EUCAST

20.00

Микробиологично изследване на ранев материал и гной, доказване на Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp., Corynebacterium s, Enterobacteriaceae и др. грам/ бактерии, гъбички и други с изработване на антибиограма с 6-9 антибиотични диска по EUCAST                          

16.00

Микробиологично изследване за аеробна и анаеробна микрофлора /коремен ексудат, плеврален ексудат, перикарден излив, ставен пунктат, материал от кавум утери и др.

16.00

Микробиологично изследване на ликвор

20.00

Латекс аглутинация на ликвор

15.00

Микробиологично изследване на гърлен, носен, ушен, очен, кожен секрет, кърма – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus, Streptococcus spp, Neisseria spp., Haemophilus spp., Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae и други грам /-/ бактерии, гъбички и други, с изработване на антибиограма с 6-9 антибиотични диска по EUCAST  

16.00

Микробиологично изследване на трахеобронхеален секрет, централен венозен катетър

16.00

Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta-haemolyticus, Branhamella sрр, Haemophilus spp., Enterobacteriaceae и други грам /-/ бактерии, гъбички и други, с изработване на антибиограма с 6-9 антибиотични диска по EUCAST         

20.00

 Изследване на кръв за хемокултура                                                  

12.00

Среди за хемокултури /аеробна и анаеробна – 1 сет, бътерфлайка, холдер /за бърза диагностика на апарат ВасТ/ALERT

35.00

 Биохимична идентификация на гъбички до вид с кандида колориметричен тест                                   

12.00

Изработване на антибиограма за Candida spp. с колориметричен тест

16.00

Микроскопски препарат- оцветяване по Грам

4.00

Микробиологично изследване на материали, взети от работна среда и болнични помещения /преди и след дезинфекция/ 

9.00

Микробиологично изследване на апаратура и съоръжения /преди и след дезинфекция/

9.00

Микробиологично изследване на медицински персонал – оценка на дезинфекция на ръце

6.00

Микробиологично изследване на медицински персонал – носен секрет за стафилококово носителство  

7.00

Биохимична идентификация до вид/подвид и антибиограма на апарата VITEK 2 

30.00

Вземане на секрет

4.00


ОТДЕЛЕНИЕ „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ”

ГИНЕКОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ

Наименование

Цена

Прекъсване на бременност /до 12 г.с./

150,00

Прекъсване на бременност по мед.показания /до 16 г.с./

300,00

Прекъсване на бременност по мед.показания /17-20 г.с./

350,00

Абразио при резидуа

100,00

Абразио при метропатия хеморагика

100,00

Диагностично пробно абразио

150,00

Полипектомия/биопсия и пробно абразио

150,00

Екстирпация и марсупиализация на вагинална или Бартолинова киста

120,00

Екстирпация на малък повърхностен тумор

70,00

Екстирпация на голям повърхностен тумор

150,00

Колпотомия или отваряне на Дъгласов абсцес

150,00

Операции върху химена

100,00

Шев при руптура на влагалище

100.00

Биопсия на влагалище

45.00

Биопсия на вулва

45.00

Биопсия на маточна шийка

45.00

Киста на влагалище

120.00


АКУШЕРСКИ ОПЕРАЦИИ

Наименование

Цена

Поставяне на серклаж

100,00

Отстраняване на серклаж

30,00

Раждане в самостоятелна родилна зала /еднократно

200.00


СТРУКТУРА „ГИНЕКОЛОГИЯ”

Наименование

Цена

Консултация

20,00

Гинекологичен преглед с УЗД

50,00

Гинекологичен преглед

30,00

Преглед на гърди

20,00

Преглед с цитонамазка

30,00

Преглед с микроскопско изследване на влаг.съдържание

30,00

Пълен профилактичен преглед /гинеколог, преглед, УЗД, преглед на гърди, цитонамазка/

50,00

Диатермокоагулация /обгаряне/

30,00

Преглед и поставяне на вътрешно-маточна спирала

50,00

Преглед и екстракция на спирала

40,00

Сваляне на ring-pessar, преглед

20,00

Туширане на ерозио

20,00

Женска консултация с преглед или УЗД

50,00

Екстракция на чуждо тяло от влагалище

20.00

Цистотонометрия /с консуматив/

150.00

Урофлоуметрия /с консуматив/

150.00


СТРУКТУРА „ РОДИЛНО”

Наименование

Цена

Кардиотокография  /NST/

15,00

Медикамент „Имуновенин”

болн.апт.

Присъствие на бащата по време на раждане

150.00


СТРУКТУРА  „ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ”

Наименование

Цена

Венозна инфузия на ИНТРАЛИПИД

50.00

Венозна инфузия на ИМУНОВЕНИН

20.00


ОТДЕЛЕНИЕ НЕОНАТОЛОГИЯ

Наименование

Цена

Амбулаторно лечение на жълтеница чрез фототерапия – еднократно

100.00

Трансфонтанелна ехография

25.00

Амбулаторна пункция на кефалхематом /вкл. ТФЕ/

60.00

Индивидуален сестрински екип – за 24-часово дежурство

30.00

Амбулаторно вземане на проба Гътри + картонче

18.00

Амбулаторно неинвазивно изследване на кр.бил.

5.00

Амбулаторно изследване RR и /Tc Sat 02/

5.00

Амбулаторна инхалация

5.00

Пробно кърмене

5.00

Обработка на кожа /пиодермия, интертриго, пъп/

5.00

Вземане на венозна кръв на новородено

5.00

Вземане на секрет за микробиологично изследване

5.00


ОТДЕЛЕНИЕ ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

Наименование

Цена

Голям мекотъканен тумор

150.00

Малък мекотъканен тумор

120.00

Врастнал нокът

100.00

Ганглион

150.00

Дюпюитренова контрактура

230.00

Отстраняване на имплантирани остеосинтезни средства

200.00

Декомпресия на карпален канал

250.00

Вагинотомия при стенозиращ лигаментит

100.00

Артродеза /ампутация/ на пръст чукче на стъпало

220

Шев на дорзална разтеглица на екстензор на пръст

200

Подкожна тенотомия на Ахила при деца

180.00

Артроскопия

300.00

Екстракция на остеосинтезни средства, разположени повърхностно

80.00

Биопсия

100.00

Стойността на остеосинтезата, която не се заплаща от здравна каса, се заплаща от пациента.

РЗОК заплаща за тазобедрена и колянна стави, съгл. НРД-2017. Разликата в цената се доплаща от пациента според вида на ставата и фирмата доставчик.


ЦЕНИТЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ КОНСУМАТИВ СЕ ЗАПЛАЩАТ/ДОПЛАЩАТ ОТ ПАЦИЕНТА ПО ЦЕНИ НА БОЛНИЧНА АПТЕКА

Наименование консуматив

ПЛАКА  130°

ПЛАКА    95°

ШИРОКА ГОЛЯМА ПРАВА ПЛАКА

МАЛКА ПЛАКА ЗА РАДИУС

МАЛКА ПРАВА ПЛАКА

ПРАВА МИНИ ПЛАКА

ТРОХАНТЕРНА ПЛАКА

ЪГЛОВА ПЛАКА

СРЕДНИ ТЕСНИ ПЛАКИ

ЪГЛОВА ПЛАКА

ПЛАКА КОНДИЛАРНА

РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА

1/3 ТУБОЛАРНА ПЛАКА

АМБИ ПЛАКА КОМПЛЕКТ

ФИ НАЙЛ

ТРОХАНТЕРЕН ВИНТ ФИ НАЙЛ

ЗАКЛЮЧВАЩ ВИНТ ЗА ФИ НАЙЛ

ВОДАЧ ЗА ФИ НАЙЛ

ПИРОН ЗАКЛЮЧВАЩ ЗА БЕДРО

ЗАКЛЮЧВАЩ ВИНТ ЗА БЕДРО И ПОДБЕДРИЦА

ПИРОН ЗАКЛЮЧВАЩ ЗА ПОДБЕДРИЦА

ЗАКЛЮЧВАЩ ВИНТ ЗА БЕДРО И ПОДБЕДРИЦА

ПИРОН ЗАКЛЮЧВАЩ ЗА ХУМЕРУС

ЗАКЛЮЧВАЩ ВИНТ ЗА ХУМЕРУС

ПИРОН ЕЛАСТИЧЕН ОТ ТИТАН

ПИРОН ЗА ФИБУЛА

ПИРОН ПО ЕНДЕР

ВИНТ КАНЮЛИРАН

ВИНТ КОРТИКАЛЕН

ВИНТ МАЛЕОЛАРЕН

ВИНТ СПОНГИОЗЕН

ВИНТ ИНТЕРФЕРЕНТЕН

ЕНДОБАТТЪН

ВИНТ ЗА ЕНДОБАТТЪН

ШАЙБА ЗА ЕНДОБАТТЪН

АЦЕТАБУЛАРНА КАПСУЛА – бълг.

БЕДРЕНО СТЕБЛО – българска

МЕТАЛНА ГЛАВА – българска

ПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕНА – немска

СКОБИ

СИЛИКОНОВА ШАЙБА

ШАЙБИ

ШАЙБИ ЗА КАНЮЛИРАНИ ВИНТОВЕ

БУТОН

БУТОН ТИТАН

ВИНТ ХЪРБЪРТ

ВИНТ НА ХЪРБЪРТ ТИТАН

КАПАЧКА


ОТДЕЛ АВТОТРАНСПОРТ

Наименование

Цена

Превоз на болен от болницата до друго здравно заведение по мед. показания

0.46 /км

Превоз на болни от болницата до домовете им, извън гр. Русе и от домовете им

0.80 /км

Превоз на болни в рамките на град Русе

15.00

Превоз на болни, извън територията на Р България

1.50/км

Лекар-придружител по желание на пациента

80.00

Медицинска сестра- придружител по желание на пациента

50.00


Издаване и заверка на дубликат на документ, издаден от болницата

Наименование

Цена

Издаване на медицински документ

5.00

Издаване на копие на медицински документ

5.00

Ксерокопие и заверка на История на заболяване

50.00

Предоставяне на копие от аутопсионен протокол на физически лица

20.00

Предоставяне на копие от аутопсионен протокол на застрахователна компания

50.00


1.  Лечение на чуждестранни граждани -  по Наредба № 2 от 1 юли 2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на българските граждани, ако липсват данни за  осигуровки в съответната здравно-осигурителна каса на страните от Европейския съюз или здравно-осигурителна полица от други здравно-осигурителни фондове.

2.  При напускане на болничното заведение по желание на пациента, същият заплаща разходите по извършената медицинска дейност.

3. При проведено лечение на здравно неосигурени пациенти, същите заплащат стойността на клиничната пътека по НРД

4.  Потребителска такса -  здравноосигурените лица заплащат за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно.

5. Сумите се внасят в касата на болницата срещу издаване на фискален бон и фактура.

6. Посочените суми са за извършване на медицински услуги извън случаите на оказване на спешна медицинска помощ и случаите, които се заплащат от НЗОК.

Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (593-promjana-cenorazpis.pdf)593-promjana-cenorazpis.pdfЗаповед 593 - Промяна на цени145 kB26.09.201726.09.2017
Download this file (391-utv_cenorazpis.pdf)391-utv_cenorazpis.pdfЗаповед 391 - Утвърждаване ценоразпис46 kB07.07.201707.07.2017
Download this file (ZENORASPIC-1706.pdf)ZENORASPIC-1706.pdfЦеноразпис УМБАЛ Русе 20171377 kB28.06.201728.06.2017
Последно обновяване: Вторник, 26 Септември 2017 12:35